Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

W dolinie Wisłoka

W Dolinie Wisłoka

Lokalizacja: Puławy Dolne, gm. Rymanów, pw. krośnieński

Cel utworzenia: Ścieżka przyrodnicza prezentuje bogactwo przyrodnicze lasów na tym terenie, częściowo prowadzi granicą rezerwatu „Bukowica”. Przebiega przez nieistniejącą wieś Wernejówka, gdzie można odnaleźć ślady po cerkwi i resztki nagrobków na cmentarzu. Pokazuje spore odsłonięcie skalne łupków na brzegu Wisłoka.

Wskazówki dojazdu samochodem/autobusem: Ścieżka rozpoczyna się w Puławach Dolnych, dojechać do niej można samochodem lub kursowym autobusem PKS relacji Krosno – Puławy. Do ścieżki najłatwiej dojść idąc od strony przystanku w Puławach Dolnych. Skręcając w lewo wchodzimy na drogę, która po kilkudziesięciu metrach doprowadza nas do wejścia na ścieżkę.

Długość trasy/czas przejścia: 10 km /3,5h

Infrastruktura turystyczna i oznaczenie ścieżki: Ścieżka wyznakowana jest biało-pomarańczowymi kwadratami 10x10 (podział kolorów po przekątnej). W terenie znajduje się 7 przystanków.

 

Opis trasy: Początek ścieżki znajduje się przy drodze głównej, gdzie znajdujemy dużą tablicę informacyjną, zawierającą mapę oraz sposób oznakowania ścieżki. Po zapoznaniu się z tymi informacjami kierujemy się na ścieżkę, która pnie się w górę. Po drodze mijamy gospodarstwa agroturystyczne, prywatne grunty orne oraz głównie pastwiska. Kamienistą drogą dochodzimy do granicy lasu. Granica lasu pod grzbietem Wierchu, to kolejny przystanek na naszej ścieżce. W tym miejscu na wysokości 540 m, rozciąga się pierwszy punkt widokowy na dolinę Wisłoka i okoliczne  góry. Idąc dalej wchodzimy na teren lasu.  Pokonując około 1,5 kilometrowy odcinek leśny w drzewostanie sosnowym odnowionym bukiem i jodłą, dochodzimy do łąk nad Puławami Górnymi między Kiczerą a Bukowicą. W tym miejscu na wysokości 640 m rozciąga się drugi punkt widokowy na otoczenie Puław Górnych. W tym też miejscu ścieżka łączy się z czerwonym szlakiem turystycznym prowadzącym z Rymanowa Zdroju do Komańczy oraz zielonym z Moszczańca do Beska. Bukowica jest rozległym pasmem górskim, pokrytym pięknym lasem bukowo-jodłowym i bukowym zwanym buczyną karpacką. Lasy te występujące na żyznych siedliskach górskich, są charakterystyczne dla piętra regla dolnego Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Warto zwrócić uwagę na okazy drzew pomnikowych, które wyróżniają się pokaźnymi rozmiarami w obwodzie: jodła 388 cm, buk 392 cm oraz ciekawym pokrojem pnia i korony.

 

Ciekawostka: W Puławach mieszkają zielonoświątkowcy – przesiedleńcy z Zaolzia, którzy przybyli na te tereny w latach 60. Zajęli opuszczone po II wojnie światowej doliny dawnych łemkowskich wiosek. W Puławach Górnych funkcjonuje jeden z najpopularniejszych wyciągów narciarskich w województwie podkarpackim.

Informacja: Teren na którym znajduje się ścieżka jest lekko górzysty, o dużej różnicy wzniesień i trudnym, kamienistym podłożu. Wskazane są wygodne buty turystyczne. Ścieżkę warto odwiedzić cały rok. Zlokalizowana jest na terenie Leśnictwa Puławy. Trasa po zapętleniu wraca w to samo miejsce.

 

Więcej informacji na temat ścieżki rezerwatu można znaleźć tutaj: Rezerwat "Bukowica"

 

Fot. A.Gancarz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo