Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Konkursy ekologiczne/Ecological competitions

Inicjatywa ekologiczna pn. „NA TROPIE PRZYRODY”

06-02-2017

     Inicjatywa ta została zrealizowana 11 grudnia 2016 r. przez Sławomira Guzka, sołtysa Gminy Trzebownisko (powiat rzeszowski), animatora wielu akcji związanych z popularyzacji ochrony przyrody dla młodzieży ze wsi Jasionka (powiat rzeszowski, gmina Trzebownisko). Zorganizowane zostały zajęcia w terenie popularyzujące wiedzę na temat korytarzy migracyjnych na ścieżce przyrodniczej „Knieja” w Nowosiółkach. Uczestnicy zapoznali się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi korytarzy migracyjnych, zwiedzili muzeum przyrodniczo-łowieckie „Knieja”, przeszli ścieżkę edukacyjną wraz z przewodnikiem, który wskazywał ślady i tropy dzikich zwierząt. Dzięki inicjatywie grupa młodzieży z Jasionki oraz ich opiekunowie zostali rozszerzyli wiedzę na temat korytarzy migracyjnych, potrzeby ich ochrony w kontekście ochrony populacji dzikich zwierząt Podkarpacia.

 


"ON THE NATURE'S TRACK"

The initiative was implemented on 11 December 2016 by Sławomir Guzka, a village leader from the Trzebownisko Commune (the Rzeszów District), an animator of many actions related to popularisation pf nature protection for teenagers from Jasionka (the Rzeszów District, the Trzebownisko Commune). Field classes were organised popularising knowledge about migration corridors on the "Knieja" natural path in Nowosiółki. Participants became familiar with educational materials related to migration corridors, toured the "Knieja" museum of hunting and nature, undergone a path with an educational guide who draw their attention to tracks and trails of wild animals. As a result of the initiative a group teenagers from Jasionka and their guardians have expanded their knowledge about migration corridors, the need to protect them in the context of protecting the population of wild animals of Podkarpacie.

 

Młodzież w Muzeum...
Młodzież w Muzeum...
Zajęcia terenowe na ścieżce...
Zajęcia terenowe na ścieżce...
Ognisko na zakończenie zajęć...
wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo