Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Seminaria i szkolenia/Information seminars and trainings

III seminarium dotyczące korytarzy migracyjnych zwierząt w Krośnie

21-10-2015

   W dniu 6 października 2015 r. o godz. 16:00 w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie odbyło się trzecie z kolei seminarium dotyczące korytarzy migracyjnych zwierząt, które zorganizowane zostało w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne".

   Seminarium zorganizowane zostało wspólnie z biurem oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego w Krośnie i miało charakter otwarty. W seminarium uczestniczyli m.in. przewodnicy i członkowie PTTK-u w Krośnie, nauczyciele z pobliskich szkół, członkowie lokalnych Kół Turystycznych jak również osoby prywatne. Prelegent seminarium - Pan Paweł Czajkowicz z Magurskiego Parku Narodowego w ciekawy i przystępny sposób przedstawił problematykę korytarzy migracyjnych. P. Czajkowicz mówił również o metodach badań i ich wynikach, które zostały wypracowane w ramach projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne”. Każdy z uczestników seminarium otrzymał płytę DVD z filmami edukacyjnymi zrealizowanymi w ramach projektu.
Wszyscy uczestnicy dzięki zdobytej na seminarium wiedzy będą mogli przekazywać ją dalej podczas wykonywania swojej pracy a tym samym zwracać uwagę uczniów/turystów na rolę i znaczenie korytarzy migracyjnych zwierząt w Karpatach.

Temat seminarium: „Korytarze migracyjne zwierząt – ich rola i znaczenie”
Termin seminarium: 6.10.2015 r.
Czas trwania seminarium: 16:00 - 18:00
Miejsce: Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, ul. Blich 2
Prelegent: Paweł Czajkowicz - Magurski Park Narodowy

Agenda seminarium:

  1. Otwarcie seminarium przez Organizatora
  2. Prezentacja Projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne”, przedstawianie jego głównych założeń i celów.
  3. Przedstawienie Partnerów Projektu.
  4. Rola i znaczenie korytarzy migracyjnych. Przedstawienie głównych problemów i kwestii spornych w tym temacie różnych interesariuszy.
  5. Charakterystyka wybranych gatunków wskaźnikowych w Projekcie, w kontekście ich wędrówek migracyjnych.
  6. Dyskusja
  7. Zakończenie seminarium

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo