Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Seminaria i szkolenia/Information seminars and trainings

II seminarium na temat korytarzy migracyjnych zwierząt w siedzibie PTTK w Rzeszowie

30-09-2014

   W dniu 30 września 2014 r. o godz. 17:00 w siedzibie PTTK-u odbyło się seminarium dotyczące korytarzy migracyjnych zwierząt, jako jedno z działań w projekcie "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne". Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie "Pro Carpathia" w partnerstwie m.in. Bieszczadzkiego i Magurskiego PN, Lasów Państwowych, Zespołu Parków Krajobrazowych oraz 12 nadleśnictw.

 

   Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło blisko 30 osób. Prelegent Pan Pawel Czajkowicz z Magurskiego Parku Narodowego w ciekawy sposób opowiadał o korytarzah migracyjnych, metodach badań i ich wynikach, które zostały wypracowane w ramach projektu. O tym jak temat wzbudził zaintersowanie świadczyła długa dyskusja jaka wywiązała się na koniec spotkania. Miłym akcentem na koniec seminarium było rozlosowanie gadżetów promocyjnych wśród uczestników.


Temat seminarium: „Korytarze migracyjne zwierząt – ich rola i znaczenie”
Termin seminarium: 29/09/2014 r.
Czas trwania seminarium: 2 h (17:00 - 19:00)
Miejsce: ul. Jana Matejki 2, Rzeszów 35-064, sala konferencyjna PTTK, II piętro
Grupa odbiorców: seminariuum miało charakter otwarty
Prelegent: Paweł Czajkowicz / pracownik Magurskiego Parku Narodowego

 

Agenda:

  1. Otwarcie seminarium
  2. Prezentacja Projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne”, przedstawianie jego głównych założeń i celów.  Przedstawienie Partnerów Projektu.
  3. Rola i znaczenie korytarzy migracyjnych. Dotychczasowe krajowe opracowania, w szczególności mapowe, dot. korytarzy ekologicznych w Polsce. Przedstawienie głównych problemów i kwestii spornych w tym temacie różnych interesariuszy oraz możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.
  4. Przedstawienie i krótki opis biologii zwierząt objętych projektem oraz minimalna wielkość populacji zdolnej do przeżycia, rodzaje migracji, znaczenie i rodzaje barier ekologicznych, chów wsobny i śmiertelność na drogach, rozdrobnienie ekosystemów leśnych, kierunki przeciwdziałania tego typu zagrożeniom. Opisanie metod monitoringu korytarzy migracyjnych: fotopułapki, tropienia długodystansowe, digitalizacja dróg (zaprezentowanie zdjęć oraz map). Dotychczasowe osiągnięcia w projekcie.
  5. Dyskusja
  6. Zakończenie seminarium

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo