Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Seminaria i szkolenia/Information seminars and trainings

IV Seminarium pn. „Korytarze migracyjne zwierząt - ich rola i znaczenie” w Rzeszowie

25-11-2015

Seminarium pn. „Korytarze migracyjne zwierząt - ich rola i znaczenie” w Rzeszowie

 

   20 listopada 2015 r. na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się seminarium pn. „Korytarze migracyjne zwierząt - ich rola i znaczenie”. Seminarium miało charakter otwarty i zorganizowane zostało w ramach projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne” nr KIK/53.

 

   Na początku uczestnicy zapoznali się z pojęciem korytarzy migracyjnych oraz rolą jaką odgrywają w życiu zwierząt. Uczestnicy dowiedzieli się jak ważne jest wyznaczanie i ochrona korytarzy ekologicznych, zapoznali się również z etapami tworzenia mapy korytarzy migracyjnych, która powstaje w ramach naszego projektu. Następnie pracownicy Magurskiego Parku Narodowego: Zenon Wojtas i Paweł Czajkowicz przedstawili główne założenia projektu, jego cele i dotychczasowe osiągnięcia. Panowie omówili metody za pomocą  jakich monitorowane i wyznaczane są korytarze migracyjne: tropienia długodystansowe, digitalizacja dróg, wykorzystanie fotopułapek. Całość prelekcji dopełniły krótkometrażowe filmy nagrane na terenie Karpat oraz zdjęcia, które wykonane zostały przez fotopułapki. Tematyka seminarium wzbudziła spore zainteresowanie wśród uczestników o czym świadczyła długa dyskusja jaka wywiązała się na koniec spotkania jak również wysoka frekwencja- w seminarium uczestniczyły łącznie 93 osoby, głównie studenci kierunków przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego - w tym również członkowie Koła Naukowego Przyrodników UR. Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymali płytę DVD z filmami zrealizowanymi w ramach projektu.

 

Temat seminarium: „Korytarze migracyjne zwierząt - ich rola i znaczenie”.

Termin seminarium: 20 listopada 2015 r.

Miejsce: Wydział Medyczny UR, al. mjr. W. Kopisto 2a,  aula nr 46

Czas trwania seminarium: godz. 12:30 - 14:30

Grupa odbiorców: seminarium ma charakter otwarty

 

PROGRAM:

  1. Otwarcie seminarium
  2. Przedstawienie prezentacji: 
  • Na tropie dużych drapieżników w ich naturalnym środowisku - prelekcja wraz z filmem;
  • Prezentacja Projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne”, przedstawianie jego głównych założeń i celów.  Przedstawienie Partnerów Projektu.
  • Rola i znaczenie korytarzy migracyjnych. Przedstawienie głównych problemów i kwestii spornych w tym temacie różnych interesariuszy oraz możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.
  • Przedstawienie i krótki opis biologii zwierząt objętych projektem. Opisanie metod monitoringu korytarzy migracyjnych: fotopułapki, tropienia długodystansowe, digitalizacja dróg (zaprezentowanie zdjęć oraz map).
  • Dotychczasowe osiągnięcia w projekcie

    3. Dyskusja

 

 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo