Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Tropem karpackich żubrów .

 

 

Ideę projektu "Tropem karpackich żubrów" stanowią działania informacyjno-edukacyjne związane z obecnością żubrów w Karpatach. W Bieszczadach i sąsiadujących z nimi Bukowskich Wierchach żyje największe na świecie górskie stado tych zwierząt. Ponadto na rok 2013 przypada pięćdziesięciolecie sprowadzenia żubrów w Bieszczady.

 

 

Informacje o projekcie:

 

Wnioskodawca:

Fundacja Bieszczadzka

 

Partnerzy krajowi:

Nadleśnictwo Stuposiany

Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"

 

Partner zagraniczny:

Cemerica Stakcin (organizacja pozarządowa ze Słowacji)

 

Cel projektu:

Przybliżenie lokalnym społecznościom obszaru pogranicza polsko-słowackiego, turystom przyjeżdżającym w Bieszczady i Bukowskie Wierchy, a pośrednio ogółowi społeczeństwa, informacji o karpackich żubrach.

 

Na niniejszej stronie internetowej będą prezentowanie informacje dotyczące realizacji projektu, zapraszamy do odwiedzania!

 

 

W polskich Bieszczadach i sąsiadujących z nimi słowackich Bukowskich Wierchach żyje największe na świecie stado żubrów górskich linii białowiesko – kaukaskiej. W polskich Bieszczadach jest ich niemal 300. W roku 2013 mija 50 lat od sprowadzenia tych zwierząt do Nadleśnictwa Stuposiany. W 2004 roku żubry wprowadzono także do Słowacji, w Bukowskie Wierchy. Obecnie żyje tam 7 zwierząt. Zdarza się, że żubry przekraczają granicę polsko-słowacką.

 

Wiedza na temat tych potężnych ssaków jest jednak niewielka, bo powszechnie kojarzone są z Białowieżą. Projekt przyczyniać się będzie do przybliżenia społecznościom lokalnym, turystom, a pośrednio także ogółowi społeczeństwa, informacji o karpackich żubrach. Działania przewidziane w projekcie przypominać będą historię reintrodukcji tych zwierząt w Karpatach, gdzie żyły przed wiekami. Przedstawione zostaną również wieloletnie starania naukowców i leśników o zachowanie gatunku i działania zmierzające do poprawy puli genetycznej populacji karpackiej (od kilku lat stado bieszczadzkie uzupełniane jest osobnikami przywożonymi z hodowli z całej Europy).

Choć karpackie żubry zazwyczaj przebywają w puszczy, to jednak coraz częściej można je zobaczyć na szlakach, ścieżkach, polach uprawnych czy nawet przy drogach, w okolicach osad. W Słowacji zdarzały się nawet ataki na ludzi. Działania prowadzone w ramach projektu, realizowane w oparciu o partnerstwo polsko-słowackie mają podnieść wiedzę o żubrach i akceptację społeczną dla tych zwierząt, a także edukować, jak zapobiegać konfliktom w gospodarce leśnej i rolnej. Będą też okazją, żeby dowiedzieć się jak postępować w przypadku spotkania z tym zwierzęciem.

 

Spotkania, sympozja, impreza w Lutowiskach (Dzień Żubra)  oraz materiały informacyjne i edukacyjne przybliżą wiedzę o żubrach (m.in. publikacje, filmy emitowane w TVP Rzeszów i innych stacjach regionalnych w Polsce, a także telewizji słowackiej oraz informacje i prezentacje w Internecie). Uczestnicy warsztatów będą mogli zebrać szczegółowe informacje o biologii tych zwierząt i nauczyć się „podchodzić” je w lesie. „Podglądanie” przyrody w małych grupach, to obecnie coraz bardziej rozwijająca się dziedzina turystyki. Oczywiście większość turystów, nie zobaczy żubra w lesie. Dla nich stworzono zagrodę pokazową w Mucznem, która także będzie promowana w tym projekcie. Rozpropagowanie wiedzy o żubrach znacznie zwiększy atrakcyjność turystyczną terenu (przeszkoleni zostaną polscy i słowaccy przedstawicieli branży turystycznej). Samorządowcy, dzięki zdobytej w ramach projektu wiedzy będą mogli podejmować działania mające na celu społeczną akceptację dla żubrów. Z kolei przeszkolenie nauczycieli przyrody, pozwoli na przybliżenie młodzieży wiedzy o żubrach.

 

                      

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

 

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo