Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Szkolenia dla lokalnych społeczności

30-03-2015

V szkolenie dla lokalnych społeczności


17 grudnia br. w Ośrodku CARITAS Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach odbyło się już piąte spotkanie dla lokalnych społeczności z zakresu odpowiedzialnego biznesu. Było to już ostatnie z cyklu pięciu szkoleń organizowanych w ramach projektu  pn. „Zielone Podkarpacie – popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym”. Cykl szkoleń miał na celu zapoznanie lokalnych społeczności, głównie przedsiębiorców, z tematyką bioróżnorodności oraz zrównoważonego rozwoju. Głównym tematem tego ostatniego szkolenia była zrównoważona turystyka. Przedstawiane tematy miały uświadamiać, że tereny objęte ochroną nie muszą stanowić tylko ograniczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a wręcz przeciwnie – walory przyrodnicze mogą być unikatowym wyróżnikiem na tle innych regionów, a tym samym być czynnikiem przyciągającym turystę.

 

 

IV szkolenie dla lokalnych społeczności

25 czerwca br. odbyło się kolejne spotkanie mające na celu zapoznanie mieszkańców cennych przyrodniczo terenów z gospodarowaniem zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju. Tym razem spotkanie odbyło się w Dynowie, a uczestnikami byli mieszkańcy Pogórza Dynowskiego, którzy prowadzą działalność gospodarczą na wspomnianym obszarze. Na szkoleniu prelegentem był dr Paweł Wolański, który okiem przyrodnika przedstawił potencjał przyrodniczy Podkarpacia.

III szkolenie dla lokalnych społeczności

W dniu 24.03.2015 roku w Orelcu w „Zagrodzie Magija” odbyło się III szkolenie skierowane dla mieszkańców terenów cennych przyrodniczo województwa podkarpackiego. Było to kolejne z cyklu pięciu szkoleń organizowanych w ramach projektu Zielone Podkarpacie, które to mają na celu zapoznanie z tematyką bioróżnorodności oraz zrównoważonego rozwoju. Przedstawiane tematy mają uświadomić mieszkańcom, że tereny objęte różnego rodzaju ochroną nie muszą stanowić jedynie ograniczeń związanych z prowadzeniem na nich działalności gospodarczej, a nawet wręcz przeciwnie – walory przyrodnicze mogą być źródłem rozwoju oraz unikatowym wyróżnikiem na tle innych regionów.

Podczas III szkolenia prezentowany był przykład Karpackiego Klastra Turystycznego, który skupia przedsiębiorców działających zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

II szkolenie dla lokalnych społeczności

4 lutego 2015 roku w Ustrzykach Górnych w "Zajeździe Pod Caryńską" odbyło się II szkolenie skierowane dla lokalnych społeczności pod hasłem "odpowiedzialny biznes".

Spotkania z lokalną społecznością mają na celu zapoznanie ich z tematyką bioróżnorodności oraz zrównoważonego rozwoju, w taki sposób, aby wykazać iż funkcjonowanie mieszkańców na terenach objętych różnego rodzaju ochroną przyrody nie musi stanowić dla nich ograniczenia, a nawet wręcz przeciwnie - walory przyrodnicze mogą stanowić źródło rozwoju oraz unikatowy wyróżnik na tle innych regionów. Program obejmuje również zagadnienia z zakresu CSR (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility, społeczna odpowiedzialność biznesu) i ma na celu uwrażliwienie przedsiębiorców na tematykę związaną z ochroną środowiska. Wskazuje możliwości pogodzenia prowadzonej przez nich działalności z działaniami na rzecz ochrony naturalnych ekosystemów.

Szkolenia cieszą się sporym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Podkarpacia.

 

I szkolenie dla lokalnych społeczności

W dniu 13 listopada 2014 roku odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu pięciu jednodniowych szkoleń skierowanych dla lokalnych społeczności pod hasłem - odpowiedzialny biznes. Spotkanie miało miejsce w Orelcu (gmina Olszanica, powiat leski), a prowadzącym był Grzegorz Sitko.

Głównym celem całego cyklu szkoleń jest zapoznanie aktywnych mieszkańców z tematyką bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju w taki sposób, aby wykazać, iż funkcjonowanie na terenach objętych różnego rodzaju ochroną przyrody nie musi stanowić dla nich ograniczenia, a nawet przeciwnie - walory przyrodnicze mogą stanowić źródło rozwoju oraz unikatowy wyróżnik na tle innych regionów.

W pierwszej części spotkania przedstawiono założenia projektu „Zielone Podkarpacie – popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym”. Tematem drugiej prezentacji były korzyści dla przedsiębiorców wynikające z walorów przyrodniczych danego terenu oraz prowadzenie biznesu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Szkolenie zakończyło się wspólną dyskusją na powyższe tematy.

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo