Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Zakończenie Projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym"

29-01-2016

Konferencja zamykająca Projekt „Zielone Podkarpacie – popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym” odbyła się 27 stycznia 2016 r. w Polańczyku. Głównym tematem konferencji była turystyka przyrodnicza i promowanie jej poprzez popularyzację bioróżnorodności naszego województwa.


Konferencję rozpoczął Prezes Stowarzyszenia „Pro Carpathia – Krzysztof Staszewski, zaprezentował efekty i narzędzia służące popularyzacji różnorodności biologicznej jakie zostały wypracowane w Projekcie „Zielone Podkarpacie – popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym” realizowanym przez nasze Stowarzyszenie „Pro Carpathia”. Celem wspomnianego Projektu było zwiększenie świadomości społecznej mieszkańców najbardziej cennych przyrodniczo terenów Podkarpacia nt. znaczenia różnorodności biologicznej
Następnie głos zabrali eksperci obszaru szeroko rozumianej przyrody reprezentujących m.in. Uniwersytet Rzeszowski, Lasy Państwowe, Urząd Marszałkowski i nie tylko, którzy byli zaangażowani w realizację Projektu. 


Uczestnicy reprezentowali wiele instytucji, organizacji, grup z województwa podkarpackie, m.in. parki narodowe, parki krajobrazowe, uczelnie wyższe, PTTK, fundacje i  stowarzyszenia.

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo