Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Ekoszlak w Gorajcu

29-09-2017
Z powodu oddalenia wsi Gorajec od innych osiedli ludzkich oraz niewielkiego zaludnienia (zaledwie 14 mieszkańców), a zarazem atrakcyjne położenie wsi w zróżnicowanym przyrodniczo terenie (skupiska leśne, duże zbiorniki wodne, obszary nieużytków rolnych)

Zielona Klasa w Klęczanach

25-09-2017
Obserwacja nauczycieli i rodziców pokazuje, że dzieci w wieku szkolnym interesują się światem przyrody, ale ich wiedza jest niepełna, gdyż bezpośredni kontakt z przyrodą „przegrywa” w dzisiejszych czasach z nowoczesnymi formami spędzania czasu.

Efekty Inicjatyw dla Zielonego Podkarpacia

22-09-2017
W dniu 21 września br. w Hotelu Ambasadorskim w Rzeszowie odbyło się III spotkanie z Liderami Inicjatyw dla Zielonego Podkarpacia podsumowujące Projekt.

"Naturalnie, kulturalnie, lokalnie" w Wiśniowej

20-09-2017
Wieś położona jest po części w dolinie rzeki Wisłoki oraz na wniesieniach, które charakteryzują się pięknymi widokami. Centrum wsi jest zurbanizowane, a co za tym idzie brak jest miejsca z ogrodem czy zieleńcem o charakterze przyrodniczym.

Nasadzenie cisa pospolitego i kłokoczki południowej w sołectwie Łukowe

18-09-2017
Cis pospolity jest niezwykle cennym gatunkiem, osiągającym żywotność ponad 1000 lat. Kiedyś na ziemiach polskich był drzewem pospolitym, ale od tamtego czasu upłynęło już ponad siedem wieków. Obecnie cis pospolity w naszych lasach jest już rzadkością.

Odtworzenie miododajnego i wymarłego drzewostanu w Łętowni

18-09-2017
Działka położna w środku wsi była bardzo zaniedbana i niezagospodarowana w żaden sposób od kilkunastu lat, dlatego też pojawiły się na niej niepożądane krzewy, chwasty itp. Inicjatywa polegała na doprowadzeniu terenu do wzorcowego wyglądu,

Warsztaty bartnicze

12-09-2017
16 września br. w leśniczówce w Leśnictwie Kłapówka odbędzie się bezpłatne szkolenie mające na celu zwrócenie uwagi na rolę i znaczenie wielofunkcyjnej gospodarki leśnej Lasów Państwowych, oraz roli leśników w ochronie ekosystemów leśnych

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo