Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Efekty Inicjatyw dla Zielonego Podkarpacia

22-09-2017

W dniu 21 września br. w Hotelu Ambasadorskim w Rzeszowie odbyło się III spotkanie z Liderami Inicjatyw dla Zielonego Podkarpacia podsumowujące Projekt.


Inicjatywy, które zostały zrealizowane w drugiej edycji Projektu to, m.in.: Odtworzenie miododajnego i wymarłego drzewostanu z rekultywacją terenów zielonych z nasadzeniem kwiatów długo kwitnących w sołectwie Łętownia; zasadzenie ostoi cisa pospolitego i kłokoczki w sołectwie Łukowe; wyznaczenie ekoszlaku i budowa czatowni ornitologicznych we wsi Gorajec, czy pielęgnacja cennego drzewostanu przy Zespole Cerkiewnym w Radrużu wpisanym na listę UNESCO. Działania podjęte zostały przez Liderów – małe stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.


Liderzy z zadowoleniem opowiadali o zrealizowanych przedsięwzięciach. Przebiegu prac, współpracy z władzami gmin, wykonawcami i lokalną społecznością.


Koszt wszystkich projektów to prawie 350 000 złotych - pieniądze przekazał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a organizatorem Projektu było Stowarzyszenie „Pro Carpathia”.


Więcej informacji znajdziesz na stronie
Projektu

 


Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".


 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo