Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Szkolny ogród przy Przedszkolu Miejskim nr 7 w Mielcu

26-06-2017
Od wielu lat placówka realizuje aktywnie treści z zakresu edukacji ekologicznej mające na celu kształtowanie wśród dzieci i ich rodziców właściwych postaw wobec środowiska.

"Beskidzka Barć"

12-06-2017
Ekonomiczna wartość zapylania przez owady pszczołowate wykracza ponad produkcję rolniczą. Pszczoły zapylają wszystkie rośliny, nie tylko uprawne.

Pielęgnacja cennego drzewostanu przy Zespole Cerkiewnym w Radrużu

09-06-2017
Cenny drzewostan znajdujący się w obrębie murów okalających cerkiew oraz dzwonnicę jak również na obszarze dwóch przylegających zabytkowych cmentarzy, składa się głównie z lip, dębów oraz klonów. Został nasadzony na przełomie XIX i XX w.

II Spotkanie Liderów Inicjatyw

29-03-2017
W dniu 28.03.2017 r. w Hotelu Ambasadorskim, odbyło się II spotkanie z Liderami Inicjatyw w ramach Projektu „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” realizowanego przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia”.

Zapraszenie do składania ofert na przygotowanie "Zielonej Klasy" w Klęczanach

24-03-2017
W związku z realizacją projektu pn. „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” zaprasza do składania ofert na: PRZYGOTOWANIE TERENU, NASADZENIA ROŚLINNOŚCI, WYKOANANIE ZIELONEJ KLASY I UMIESZCZENIE MAŁEJ INFRASTRUKTURY W KLĘCZANACH

Leśna pszczoła na terenie Gminy Głogów Małopolski

13-03-2017
Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na problem zanikania gatunku pszczoły.

Warsztaty dla przedszkolaków

07-03-2017
W dniu 28 lutego 2017 r w Państwowym Przedszkolu nr 2 w Sędziszowie Małopolskim odbyły się warsztaty dla dzieci dotyczące budowy poidełek, budek lęgowych i karmników dla ptaków.

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo