Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Warsztaty instruktażowe dotyczące budowania budek lęgowych dla ptaków

27-06-2016
20 i 23 czerwca 2016 r. odbyły się warsztaty instruktażowe z budowania budek lęgowych dla lokalnej młodzieży.

Zielony Punkt Kontrolny na terenie ścieżki dydaktycznej "Białkówka"

17-06-2016
Na jednej ze ścieżek dydaktycznych położonych na gruntach Nadleśnictwa Kolbuszowa („Białkówka”) wdrożyliśmy koncepcję udostępnienia lasu pod nazwą „Zielony Punkt Kontrolny (ZPK)”.

Uroczyste otwarcie ogrodu bioróżnorodności w Dębicy

16-06-2016
9 czerwca 2016 r. dyrektor szkoły Pani Dorota Piękoś przecięła biało – czerwoną wstęgę i tym samym nastąpiło oficjalne otwarcie Ogrodu Bioróżnorodności.

Ogród bioróżnorodności w Dębicy pełen kwiatów

31-05-2016
Przedsięwzięcie miało na na celu stworzenie miejsca przeznaczonego edukacji ekologicznej – „Ogrodu Bioróżnorodności”.

Odnowiona ścieżka przyrodnicza im. Władysława Szafera w Rzeszowie

17-05-2016
Przedsięwzięcie miało na celu odtworzenie i odnowienie ścieżki przyrodniczej im. Władysława Szafera, która biegnie wzdłuż rzeki Wisłoka i pozwala zobaczyć większość atrakcji przyrodniczych w mieście Rzeszów.

Zrewitalizowany park podworski w Lubaczowie

11-05-2016
Celem projektu była rewitalizacja zabytkowego parku podworskiego poprzez prace pielęgnacyjne historycznego drzewostanu w Zespołu Zamkowo- Parkowego przy Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Tereny zielone przy Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku

09-05-2016
Przedsięwzięcie miało na celu utworzenie infrastruktury edukacyjnej pełniącej rolę bazy dydaktycznej służącej poznawaniu zasad działania ekosystemu w środowisku naturalnym.

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo