Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Materiały szkoleniowe

Prezentacje ze szkoleń odbytych w ramach projektu

Poniżej do pobrania materiały szkoleniowe z warsztatów dla przewodników beskidzkich, szkoleń dla lokalnych społeczności oraz ze szkoleń edukacyjnych dla młodzieży. Zachęcamy do korzystania.

Pliki do pobrania

Unikalne walory przyrodnicze Ustrzyk Dolnych

Wielofunkcyjna rola lasów pogórza karpackiego

Problematyka żubrów Nadl. Baligród

Bioróżnorodność okiem fotografa przyrody

Dzikie rośliny bieszczadzkiego przedwiośnia

Miejsce rośliny w ekosystemie

Monitoring ssaków

Turystyka Nadl. Baligród

Sztuka liczenia ptaków

Mokradła - torfowiska

Reliktowa Puszcza Karpacka - Turnicki PN

Zwierzęta bezkręgowe Bieszczadów

Występowanie i biologia wybranych gatunków ptaków

Rola gatunków kluczowych w utrzymywaniu bioróżnorodności ekosystemów wodnych

Współczesne trendy w ochronie bioróżnorodności ekosystemów wodnych

Chronione owady Podkarpacia

Bioróżnorodność muraw kserotermicznych

Arboretum - oddział w Cisowej

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo