Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

O projekcie

O projekcie

 

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja ścieżki przyrodniczej Knieja w Nowosiółkach
NUMER UMOWY: PG-V.5221.1.25.2020.KA-K (z dnia 24.04.2020 r.)
OKRES REALIZACJI: 01.05.2020 r. – 15.11.2020 r.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 25 200,00 PLN
DOFINANSOWANIE: 20 000,00 PLN

CEL OGÓLNY PROJEKTU:
Podniesienie atrakcyjności istniejącej ścieżki przyrodniczej „Knieja” w Nowosiółkach.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
1) Poprawa stanu technicznego ścieżki przyrodniczej „Knieja” w Nowosiółkach.
2) Promocja ścieżki przyrodniczej „Knieja” w Nowosiółkach

OPIS PROJEKTU:
Realizacja planowanego zadania publicznego opiera się na 2 głównych działaniach:
1) Inwentaryzacja stanu technicznego ścieżki oraz oznakowanie ścieżki
Zadanie rozpocznie się od wykonania inwentaryzacji w terenie, której celem będzie dokładne określnie stanu technicznego ścieżki i jej elementów. Określone zostaną miejsca, w których należy uzupełnić oznakowanie w postaci elementów graficznych na drzewach spowodowane pracami gospodarczymi w lesie oraz drogowskazów, które zostały zniszczone. Kolejnym etapem realizacji zadania będzie opracowanie merytoryczne plansz znajdujących się w tablicach. Wymienione zostaną wszystkie plansze w tablicach informacyjno-edukacyjnych. Na drzewach zostaną wymalowane znaki, na nowo postawione drogowskazy.
2) Organizacja imprezy plenerowej promująca ścieżkę „Knieja”
W ramach działania zostanie zorganizowana impreza plenerowa dla ok. 40 przedstawicieli branży turystycznej (m.in.: przewodników, pracowników punktów informacji turystycznej, touroperatorów). W czasie imprezy plenerowej nadane zostanie ścieżce imię Grzegorza Sitko - ornitologa, absolwenta Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (na kierunku biologia), prekursora współczesnej turystyki przyrodniczej w Bieszczadach, pracownika Bieszczadzkiego Parku Narodowego, współautora szeregu publikacji, m.in. tak popularnych przewodników jak: „Zielone Podkarpacie” czy „Dzikie Bieszczady”, tragicznie zmarłego w grudniu 2016 r. Organizacja imprezy planowana jest na dzień 27 września, na który przypada Światowy Dzień Turystyki.

Biuro projektu:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA
35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 (II piętro)

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo