Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

O projekcie

O projekcie

 

TYTUŁ PROJEKTU: Skarby podkarpackiej przyrody
OKRES REALIZACJI: 17.08.2021 r. – 30.11.2021 r.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 35 500,00 PLN
DOFINANSOWANIE: 28 000,00 PLN

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat wybranych, mało rozpoznawanych, cennych przyrodniczo obszarów województwa podkarpackiego.


OPIS PROJEKTU:
Realizacja planowanego projektu opiera się na działaniu:
Cykl 3 audycji telewizyjnych realizowanych w formie programów edukacyjnych.


BIURO PROJEKTU:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA
35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 (II piętro)


Projekt jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo