Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

O Projekcie

O Projekcie

 

 

Projekt: "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym"

 

Okres realizacji Projektu: październik 2014 - grudzień 2015 r.

 

Instytucja realizująca Projekt: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"

 

Celem ogólnym Projektu jest zwiększenie świadomości społecznej mieszkańców najbardziej cennych przyrodniczo terenów Podkarpacia nt. znaczenia różnorodności biologicznej. Województwo podkarpackie jest obszarem o niezwykłym potencjalne przyrodniczym. Na tym terenie znajdują się 2 parki narodowe, 94 rezerwaty przyrody, 10 parków krajobrazowych, 13 obszarów chronionego krajobrazu, 1262 pomniki przyrody, 359 użytków ekologicznych, 27 stanowisk dokumentacyjnych, 9 zespołów przyrodniczo krajobrazowych, 62 obszary Natura 2000, co powoduje, iż region zajmuje 3 miejsce w kraju, pod względem odsetka powierzchni chronionej (61,9%). Jednak tylko co trzeci Polak ma wiedzę, nt. różnorodności biologicznej i zagrożeń wynikających z jej utraty, znaczenia terminów Natura 2000 czy zrównoważony rozwój.

Projekt przyczyniać będzie się do zmiany postaw społeczności na bardziej przyjazne środowisku oraz zwiększenie świadomości na temat znaczenia bioróżnorodności poprzez:

 

  • szkolenia z zakresu prowadzenia działalności w obszarze turystyki, prowadzonej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
  • warsztaty przyrodnicze dla przewodników turystycznych,
  • szkolenia dla młodzieży,
  • inwentaryzację ścieżek przyrodniczych (podstawowa, aktywna forma edukacji środowiskowej),
  • rewitalizację i przygotowanie wzorcowej ścieżki przyrodniczej,
  • przygotowanie narzędzi służących do popularyzacji różnorodności biologicznej Podkarpacia (wydawnictwa, takie jak czerwona księga roślin woj. podkarpackiego,
  • przewodnik po ścieżkach przyrodniczych, fauna wodna potoków karpackich, gra dydaktyczna, filmy i inne).

 

Więcej informacji na stronie internetowej:

www.zielonepodkarpacie.pl

 

znajdź nas też na facebooku

 

 

 

 

 

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo