Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Publikacja

Rośliny i siedliska związane z wypasem na obszarze polskich Karpat Wschodnich

Pastwiska stanowiły niegdyś jeden z najbardziej powszechnych składników górskiego krajobrazu. W wielu miejscach wygasła już hodowla, ale ślady po dawnym pasterstwie wciąż są obecne. Tam, gdzie jeszcze wypasa się krowy, owce, konie czy kozy, wykształcają się fitocenozy pastwiskowe. Obecność zwierząt hodowlanych wpływa też na charakter innych siedlisk, kształtując ich skład gatunkowy i tworząc bogatą mozaikę fitocenoz. Zapraszamy do krótkiego wglądu w historię wypasu i ekologię pastwisk, a także w bioróżnorodność ekosystemów, jakie im zwykle towarzyszą.

 

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo