Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Materiały filmowe

Zapraszamy do oglądania filmów zrealizowanych w ramach projektu „Razem dla Zielonego Podkarpacia – budowanie potencjału i integracja różnych grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę”.

 

ODCINEK 1

W pierwszym odcinku dowiecie się Państwo o ochronie przyrody w województwie podkarpackim, konfliktach występujących na lini człowiek - przyroda oraz o głównych założeniach naszego Projektu. 

 

 

 

 

ODCINEK 2

Drugi odcienek przedstawia informacje związane z planowanym Turnickim Parkiem Narodowym, który swoim zasięgiem obiąłby pozostałe fragmenty Puszczy Karpackiej znajdujące się na terenie naszego województwa. Projektowany Park miałby powierzchnie nieco ponad 17 tys. ha powierzchni, z czego 8 tys. ha z najcenniejszymi elementami fauny i flory zostałoby przeznaczone pod powstanie Rezerwatu "Reliktowa Puszcza Karpacka".

 

 

ODCINEK 3 

Kolejny odcinek opowiada o Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery "Karpaty Wschodnie". Powstał on pod patronatem UNESCO w ramach programu „Man and Biosphere” (Człowiek i Biosfera) obejmuje tereny na pograniczu Polski, Słowacji i Ukrainy. Po polskiej stronie w skład tego obszaru chronionego wchodzą Bieszczadzki Park Narodowy i będące jego otuliną Parki Krajobrazowe Ciśniańsko - Wetliński i Doliny Sanu. W Słowacji do rezerwatu włączono Park Narodowy „Połoniny” z częścią dawnego obszaru chronionego „Karpaty Wschodnie”. Na Ukrainie Międzynarodowy Rezerwat Biosfery tworzą Użański Park Narodowy i Nadsański Park Krajobrazowy.

 

 

ODCINEK 4

W tym odcinku znajdziecie Państwo informacje o znajomości istniejących narzędzi w sprawnym i efektywnym procesie zarządzania populacjami. Do sprawnego i efektywnego zarządzania populacjami zwierzyny funkcjonującej w ekosystemach leśnych wymagane są odpowiednie narzędzia. Jest to tym bardziej istotne, że liczebności zwierzyny z roku na rok rosną i w wielu przypadkach rodzą konflikty na styku gospodarki łowieckiej, rolnej i leśnej.

 

ODCINEK 5

Ostatni odcinek z cyklu 5-ciu filmów prezentuje informacje dotyczące korytarzy migracyjnych zwierząt. Korytarze ekologiczne to obszary umożliwiające przemieszczanie się roślin i zwierząt pomiędzy siedliskami. To drogi życia, dzięki którym wiele gatunków może egzystować pomimo niekorzystnych zmian w środowisku, a cenne europejskie siedliska nadal cechuje wysoka bioróżnorodność. Wyznaczenie i ochrona korytarzy ekologicznych zapewnia zachowanie funkcjonalnej łączności w warunkach powszechnej obecnie fragmentacji środowiska. 

 

 

 

ODCINEK 6 

W najdłuższym odcinku podsumowującym projekt pt.: „Razem dla Zielonego Podkarpacia – budowanie potencjału i integracja różnych grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę", znajdziecie Państwo informacje o konfliktach występujących na lini człowiek - przyroda na terenie województwa podkarpackiego. Odcienek ten jest zbiorem poszczególnych problemów jakie pojawiają się na obszarach chronionych pomiędzy człowiekiem a przyrodą. 

 

 

 

 

 

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo