Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Obszary chronione

Województwo podkarpackie jest jednym z unikalnych i najcenniejszych przyrodniczo terenów Polski oraz Europy. Urokliwe krajobrazy oraz niezwykłe bogactwo świata roślin, zwierząt oraz przyrody nieożywionej sprawiły, że niemal połowa jego powierzchni jest objęta ochroną prawną. Powstały 2 parki narodowe, powołano 10 parków krajobrazowych i 13 obszarów chronionego krajobrazu, utworzono 96 rezerwaty przyrody. Wiele cennych drzew, alei oraz unikalne formy natury nieożywionej są chronione jako pomniki przyrody. Uzupełnieniem całego systemu służącego ochronie środowiska od 1991 roku są: użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Najcenniejsze przyrodniczo tereny zostały w roku 2004 włączone do europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000, która jest bardzo cennym wkładem w dziedzictwo naturalne przyrody Europy i Świata.

 

              

             Bieszczadzki Park Narodowy, fot. M.Jedynak

 

              

              Magurski Park Narodowy, fot. M.Pociask

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo