Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Polityka prywatności

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego potocznie i powszechnie RODO.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji „Pro Carpathia” z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów, informuje:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” z siedzibą w Rzeszowie, Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów, NIP 8133343915, tel. 17 852 85 26, www.procarpathia.pl, e-mail: info@procarpathia.pl, zwane dalej Stowarzyszeniem.
2.    Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie tylko w związku realizacją zadań statutowych z Państwa udziałem lub w związku z wymogami ustawowymi.
3.    Dzieje się to w następujących przypadkach:
1)    Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia w celu:
a)    podejmowania działań skutkujących zawarciem dowolnej formy współpracy między Państwem a Stowarzyszeniem w związku z prowadzoną przez Stowarzyszenie działalnością;
b)    realizowania działań statutowych Stowarzyszenia wymagających podania danych osobowych;
c)    wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu;
d)    marketingu i promocji działalności Stowarzyszenia;
e)    działań informacyjnych i archiwizacyjnych;
f)    dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.
2)    Na podstawie odrębnej zgody w szczególności:
a)    marketingu bezpośredniego usług własnych Stowarzyszenia;
b)    marketingu bezpośredniego usług podmiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem;
c)    innych działań Stowarzyszenia, w ramach których przedmiotowa zgoda jest wymagana.
5.    Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej.
6.    Państwa dane osobowe są przechowywane:
a)    przez okres wymagany dla prawidłowej realizacji zadania;
b)    przez okres, na jaki została wyrażona zgodna, w przypadku zgody terminowej;
c)    przez okres wymagany przepisami prawa w szczególności dotyczącymi obowiązku przechowywania dokumentów księgowych oraz archiwizowania dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
7.    Stowarzyszenie, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem:
a)    organów władzy publicznej w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa;
b)    podmiotów innych, na postawie umowy powierzenia, gdy to przekazanie jest konieczne z uwagi na realizację działań Stowarzyszenia.
8.    Stowarzyszenie, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom z państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
9.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Stowarzyszenie przysługują Państwu następujące prawa:
a)    prawo dostępu do danych osobowych;
b)    prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych w określonych przepisami prawa przypadkach;
d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e)    prawo do wycofania zgody wcześniej udzielonej;
f)    prawo do przeniesienia danych, w określonych przepisami prawa przypadkach;
g)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
h)    prawo do wniesienia skargi w przypadku domniemanego naruszenia RODO.
10.    Prawa te można realizować poprzez kontakt ze Stowarzyszeniem (e-mail: ewelina.n@procarpathia.pl). W przypadku naruszenia przepisów  dotyczących ochrony danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub miejsca pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 
Polityka Cookies

 

Serwis www.zielonepodkarpacie.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia
"Pro Carpathia" z siedzibą pod adresem ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 
W ramach Serwisu www.procarpathia.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 
Nazwa Cookie Rodzaj Cel zapisania
   
W ramach Edito CMS
CMS sesyjny Przechowuje identyfikator sesji.
   
W ramach uruchomionych modułów
sifrFetch sesyjny Zarządza ustawieniami czcionek w serwisie.
   
Statystyki Edito CMS  
stat_uid_uzytkownika trwały unikalne id użytkownika
stat_uid_wizyty trwały id wizyty z konkretnego dnia
stat_uid_sesji trwały unikalne id sesji
stat_czas_sesji trwały aktualny czas
stat_krok_sesji trwały liczba stron odwiedzonych przez użytkownika
   
Google Analytics  
__utmz trwały Przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik
__utma trwały Przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika
__utmb trwały Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie
__utmc sesyjny Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie
 
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo