Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Bór

BÓR

Na trasie pomiędzy Rzeszowem a Głogowem Małopolskim, w Nadleśnictwie Głogów Młp., znajduje się rezerwat „Bór”. Położony jest w Kotlinie Sandomierskiej, na Płaskowyżu Kolbuszowskim. Powstał w roku 1996, jego powierzchnia zajmuje 368,67 ha, natomiast obszar przylegającej do rezerwatu otuliny wynosi 392,48 ha.

Rezerwat obejmuje ekosystemy leśne charakterystyczne dla dawnej Puszczy Sandomierskiej. Jest cennym obiektem przyrodniczym z dużymi obszarami starodrzewia w wieku od 90 do 120 lat.
 
Obszar rezerwatu jest terenem równinnym. Najwyżej położony punkt znajduje się w jego północnej części i mierzy 235 m n.p.m., zaś najniższy ma wysokość 205 m n.p.m. i leży w części południowo-wschodniej.
 
Bór, fot. K.Zieliński
Bór, fot. K.Zieliński
Bór, fot. K.Zieliński

Oprócz naturalnych ostoi boru wilgotnego, w rezerwacie występują rzadko spotykane w tej części Polski górskie gatunki roślin m.in. rosiczka okrągłolistna, zimowit jesienny, centuria pospolita, czosnek siatkowy, kozłek bzowy, przetacznik górski, tojeść gajowa i żywiec gruczołowaty. Występowanie tych okazów pozwala zaliczyć teren rezerwatu do podgórskiej formy buczyny karpackiej.


Z gatunków chronionych w głogowskich lasach w poszyciu i runie występuje wiele osobliwości florystycznych: wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty, barwinek pospolity, bluszcz pospolity, storczyki (podkolan biały i gnieźnik leśny) oraz liczne gatunki rzadkich porostów. Wiosną, jak w wielu innych miejscach Puszczy Sandomierskiej, łanami zakwitają zawilec gajowy i kokorycz, nieco później pojawia się konwalia majowa. Na wielu drzewach możemy podziwiać okazy bluszczu pospolitego.

Zakątki leśne zamieszkują sarny, dziki, borsuki, lisy, a nawet jelenie. Liczne są tu także małe drapieżniki – łasice, kuny i gronostaje. Ponadto można spotkać sowę uszatą, bociana czarnego, myszołowa, krogulca czy lelka. Wiele ze zwierząt występujących na terenie rezerwatu jest wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi gatunków wymierających bądź zagrożonych.

Osoby odwiedzające rezerwat mają do wyboru dwie ścieżki przyrodniczo-edukacyjne: krótszą (oznakowaną kolorem pomarańczowym) i dłuższą (oznakowaną na czerwono), na których usytuowano aż 14 przystanków w miejscach o szczególnych walorach przyrodniczych lub kulturowych.
 
Barwinek pospolity, fot....
Zimowit jesienny, fot....
Żywiec gruczołowaty,...

 

Więcej informacji na temat ścieżki przebiegającej przez rezerwat można znaleźć tutaj: ścieżka przyrodnicza "Bór"

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo