Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Cisy w Serednicy

CISY W SEREDENICY 


Utworzony został w roku 2002, na powierzchni 14,48 ha, we wsi Wola Romanowa w gminie Olszanica, w powiecie bieszczadzkim. Położony jest na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych, zajmuje północno-wschodni stok, wchodzący w skład pasma wyniesień określanego mianem Ostrego Działu lub niekiedy pasma Diłu. Różnica pomiędzy najniższym, a najwyższym punktem rezerwatu wynosi 110 m i obejmuje przedział od 530 do ok. 640 m n.p.m.

Jest to jedyny w Górach Sanocko-Turczańskich rezerwat chroniący naturalne stanowisko cisa pospolitego, a zarazem jedno z najbogatszych stanowisk cisa na Podkarpaciu, z 383 okazami. Przeważającą część areału zajmuje zbiorowisko żyznej buczyny karpackiej w formie reglowej, w drzewostanie dominuje jodła.
 
Cisy w Serednicy, fot....
Cis pospolity, fot....
Zanokcica skalna, fot....

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo