Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Góra Sobień

GÓRA SOBIEŃ

 

Utworzony został w roku 1970 na powierzchni 5, 34 ha na terenie wsi Manasterzec w gminie Lesko, w powiecie leskim.

 

Góra Sobień (360 m n.p.m.) leżąca w Górach Słonnych, znana przede wszystkim z ruin zamku Kmitów, jest miejscem szczególnie cennym przyrodniczo. Na terenie znajdującego się tutaj rezerwatu występuje szereg rzadkich gatunków roślin, które łatwo można zauważyć, bo często rosną przy szlaku prowadzącym z parkingu do ruin zamku.

 

W rezerwacie znajdziemy fragmenty lasu gradowego, lipowo-grabowego, buczyny karpackiej i łęgu podgórskiego. Najniższe partie porasta las łęgowy z jesionem wyniosłym. Świerkiem pospolitym, jaworem i leszczyną.

 

Góra Sobień, fot....
Góra Sobień, fot....
Góra Sobień, fot....

Florę rezerwatu reprezentuje ponad 200 gatunków, spośród których bogato reprezentuje się roślinność runa, tworząca zbiorowisko typowe dla Karpat Wschodnich.  W połowie marca, a czasem nawet wcześniej zakwitają m.in. śnieżyczki przebiśniegi, liczne przylaszczki i cebulice dwulistne. Zaraz po nich pojawiają się kolejne: pierwiosnka wyniosła, żywiec gruczołowaty, miodunka ćma i inne geofity. Te rośliny masowo występują na południowo- zachodnim zboczu i są doskonale widoczne z dróżki wiodącej do jednego gospodarstwa położonego u podnóża Sobienia (dojście od strony drogi prowadzącej do Załuża). Kolejne atrakcje botaniczne pojawiają się pod koniec maja i w czerwcu. Przy samej ścieżce wiodącej z parkingu do ruin zamczyska możemy zobaczyć lilie złotogłów i tojady: mołdawski, wiechowaty i dziobaty. W tym czasie kwitną także czworolist pospolity i obrazki alpejskie. Na terenie ruin zamku oraz na południowych stokach wzgórza rośnie szereg roślin ciepłolubnych: rzepik pospolity, dzwonek brzoskwiniolistny, groszek leśny i ciemiężyk białokwiatowy. Towarzyszy im unikalna fauna kserotermiczna, m.in. skaponogi, pierwowije, roztocza, kosarze, pająki i sieciarki. 

 

Świat fauny reprezentują m.in.: lisy, sarny, tchórze, kuny leśne, drobne ptaki śpiewające, myszołowy i kurki, kumaki górskie, salamandry plamiste, traszki alpejskie, żmije zygzakowate, jaszczurki i zaskrońce. Występuje tu szereg rzadkich motyli: paź żeglarz, niepylak mnemozyna i ćma trupia główka.
 
Śnieżyczka przebiśnieg,...
Miodunka ćma, fot....
Cebulica dwulistna, fot....

 

Więcej informacji na temat ścieżki przebiegającej przez rezerwat można znaleźć tutaj: ścieżka przyrodnicza "Na Górze Sobień"

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo