Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Herby

HERBY

 
Utworzony został w roku 1999 na obszarze 145, 85 ha. Rezerwat składa się z dwóch niezależnych części, usytułowanych na terenie gmin: Wiśniowej i Frysztak, w powiecie strzyżowskim. Całość znajduje się na terenie Czarnorzecko- Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. 
 
Elementy rezerwatu oddziela od siebie wylesiona dolina rzeki, którą dodatkowo przebiegają droga i linia kolejowa. Wschodnia część tego obszaru położona jest na Pogórzu Dynowskim, a zachodnia na Pogórzu Strzyżowskim. Między nimi przepływa rzeka Wisłok, tworząc przełom zwany „Bramą Frysztacką”. Najniższy punkt rezerwatu ma wysokość ok. 235 m n.p.m., a najwyższy ok. 455 m n.p.m. W lasach na grzbiecie Herby ukryte są liczne wychodnie skalne, a na grzbiecie Kopaliny znajdują się stare, nieczynne kamieniołomy.
 

Dominującym zespołem roślinnym jest grąd z bukiem, któremu towarzyszy grab, sporadycznie klon i lipa, oraz jodła i brzozy (czarna i brodawkowata). Znaczny udział w powierzchni rezerwatu ma również zbiorowisko buczyny karpackiej, zajmujące najbardziej strome, chłodne zbocza północne, bądź też przypotokowe partie głębokich wąwozów.

 

Ważną rolę odgrywają tu olsza i jesion, którym towarzyszy buk, a także jodła występująca sporadycznie na obrzeżach płatów. Spośród 160 stwierdzonych na tym terenie gatunków roślin 13 podlega ochronie gatunkowej: buławnik mieczolistny, skrzyp olbrzymi, widłak wroniec, widłak jałowcowaty, paprotka zwyczajna, wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny, bluszcz pospolity, pierwiosnka wyniosła, kopytnik pospolity, marzanka wonna i kalina koralowa. Do roślin górskich należą występujące tu: jodła, jawor, olsza szara, żywiec gruczołowaty, parzydło, szałwia lepka i paprotniki. Do roślin podgórskich- skrzyp olbrzymi i cebulica dwulistna. 
 
Spośród dużych ssaków liczne są sarny, rzadsze dziki i jelenie. Zaobserwowano kunę leśną, łasicę, łaskę, kreta i wiewiórkę pospolitą. Spotkać można zająca szaraka, mysz leśną i polną oraz nornicę rudą. W rezerwacie i na jego obrzeżach często możemy zobaczyć ptaki drapieżne- jastrzębie, myszołowy i puchacze, występuje tu także kilka gatunków dzięciołów. Spośród innych reprezentantów awifauny zidentyfikowano sójkę, kowalika, kosę, ziębę, pliszkę żółtą i drozda. Gady żyjące na tym terenie to: jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny i żmija zygzakowata. Płazy reprezentuje kumak górski, ropucha szara, rzekotka drzewna oraz żaba trawna.
 
Skrzyp olbrzymi, fot....
Kopytnik pospolity, fot....
Pierwiosnek, fot....

 

Więcej informacji na temat ścieżki przebiegającej przez rezerwat można znaleźć tutaj: ścieżka przyrodnicza "Szlak Edukacji Ekologicznej"

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo