Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Kamienne

 KAMIENNE


Utworzony został w roku 2004, na powierzchni 8,27 ha, w granicach dwóch wsi: Nowa Grobla i Opaka w gminie Lubaczów, w powiecie lubaczowskim.

Rezerwat położony jest na skraju lasu, na wale wydmowym o długości ok. 1,5 km oraz szerokości od 30 do 100 metrów. Chroni obszar o wybitnych wartościach przyrodniczych. Występuje tu zespół świetlistej dąbrowy (Potentillo albae-Quercetum), rzadkie w Polsce kserotermiczne zbiorowisko leśne typowe dla obszarów śródziemnomorskich Europy. Świetlista dąbrowa jest najbogatszym florystycznie zespołem leśnym w Polsce; na stosunkowo niewielkiej powierzchni występuje tutaj od 45 do 80 gatunków roślin. Ta różnorodność florystyczna jest efektem występowania w świetlistych dąbrowach gatunków charakterystycznych dla lasów liściastych i mieszanych, ale także borów (czyli lasów iglastych), ciepłolubnych zbiorowisk okrajkowych, muraw kserotermicznych i łąk.
 
Kamienne, fot....

Drzewostany świetlistych dąbrów, które tworzą rodzime gatunki dębów (dąb szypułkowy lub bezszypułkowy), są umiarkowanie zwarte, w związku z czym do runa leśnego dociera dużo światła. W rezerwacie „Kamienne” wyróżniają się stuletnie dęby szypułkowe rosnące w otoczeniu sosen zwyczajnych. Charakterystycznym elementem jest bogata warstwa krzewów, które tworzą: głóg, leszczyna pospolita, szakłak, tarnina, kruszyna, dzika róża i trzmielina brodawkowata, która w Polsce osiąga północną i zachodnią granicę zasięgu.


W runie leśnym rośnie wiele roślin chronionych i rzadkich w polskiej florze, a charakterystycznych dla świetlistej dąbrowy, np. jaskier wielokwiatowy, miodownik melisowaty, ciemiężyk białokwiatowy, pięciornik biały, kokoryczka wonna, pierwiosnka lekarska, dzwonek brzoskwiniolistny. Występują także elementy typowe dla żyznych lasów liściastych, m.in.: perłówka zwisła, zawilec gajowy, kłosownica leśna, turzyca palczasta, lilia złotogłów, pszeniec gajowy, fiołek leśny, groszek wiosenny i przytulia Schultesa. Z gatunków borowych zinwentaryzowano orlicę pospolitą, borówkę czarną, pszeńca zwyczajnego i gorysza pagórkowego. Gatunki nieleśne z ciepłolubnych zbiorowisk okrajkowych i łąk w rezerwacie, to: traganek szerokolistny, bodziszek czerwony, lepnica zwisła, sierpik barwierski, koniczyna dwukłosa, bodziszek czerwony, krwawnik pospolity i pajęcznica gałęzista. Dodatkowo w rezerwacie występują rzadkie i chronione gatunki: podkolan zielony, powojnik prosty, naparstnica zwyczajna, turówka leśna, miodunka wąskolistna i czosnek skalny. W bujnie rozwiniętej warstwie zielonej kwitnie tu masowo konwalia majowa, tworząca zwarte łany.
 
Dzika róża, fot....
Lilia złotogłów, fot....
Groszek wioseny, fot....

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo