Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Kretówki

 KRETÓWKI

 

Utworzony został w roku 1959, na powierzchni 95,27 ha w miejscowościach: Jasienica (gmina Haczów) i Orzechówka (gmina Jasienica Rosielna), w powiecie brzozowskim. Leży w obrębie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Rezerwat obejmuje część lasów w paśmie Pogórza Fliszowego. Chroni on bardzo cenną populację cisa pospolitego, naliczono tu ponad 460 drzew. Wiele z nich to egzemplarze bardzo okazałe i wiekowe – mające niekiedy 250 lat. Osiągają wysokość nawet 15 metrów, a najgrubszy ma 48 cm obwodu. Cisy rosną w małych grupach lub pojedynczo, w lesie bukowo-jodłowym, zapewniającym wysoką wilgotność powietrza i osłaniającym je przed wysuszającymi, mroźnymi wiatrami. Najliczniej cisy występują na stokach zachodnich i północnych. W drzewostanie można spotkać domieszki w postaci: jaworu, klonu zwyczajnego, modrzewia, grabu i czereśni. Znajdują się tu pomniki przyrody w postaci pojedynczych okazów dębów szypułkowych, buka, jesionów i lip.
 

Flora rezerwatu liczy 167 gatunków, z czego 15 to gatunki górskie (z gatunków reglowych m.in. tojeść gajowa i przetacznik górski). Warstwa runa jest dość uboga, jej stałym elementem są: nerecznica samcza, zawilec gajowy, jeżyna gruczołowata i konwalijka dwulistna. Z chronionych ściśle roślin rosną tu: skrzyp olbrzymi, widłak jałowcowaty i wroniec, barwinek pospolity, kruszczyk siny, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity. Osobliwością jest występowanie rzadkiej paproci – podrzenia żebrowca oraz storczyka – kruszczyka sinego, a także sałatnicy leśnej, gatunku charakterystycznego dla flory wschodniokarpackiej.


Podłoże geologiczne większej części rezerwatu to piaskowce i łupki, w północnej jego części można zobaczyć niewielką, około dwumetrową wychodnię piaskowca istebniańskiego. Rozpiętość wysokościowa rezerwatu waha się od 406 do 300 m n.p.m.

Spośród dużych ssaków występują tu jeleń europejski i sarny, z małych liczne gryzonie: myszy, wiewiórki, nornice i popielicowate, a także zajęczaki i łasicowate. Bogata jest awifauna tego terenu, najliczniejsze są drobne ptaki śpiewające: m.in. zięba, strzyżyk, świstunka leśna, rudzik czy piecuszek. Lasy zamieszkują także duże ptaki drapieżne, np. jastrząb, krogulec i myszołów.

Górskim elementem fauny jest tutaj salamandra plamista, pospolicie występują żaby, ropuchy, traszki, jaszczurki oraz zaskrońce.
 
Cis pospolity, fot....
Skrzyp olbrzymi, fot....
Sałatnica leśna, fot....

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo