Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Lisia Góra

 LISIA GÓRA


„Lisia Góra” w Rzeszowie to obszar o unikalnych walorach. Wojewoda lwowski na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z 10.03.1934 r. uznał w tym samym roku jego stary drzewostan za podlegający ochronie z uwagi na wartość przyrodniczo-naukową, zdrowotną i estetyczną. W roku 1998 obszar o powierzchni 8,11 ha objęto ochroną przyrodniczą, tworząc rezerwat. Położony jest on nad rzeką Wisłok (w 1973 r. zbudowano zaporę tworząc zalew) w południowej części Rzeszowa, na wysokości 200–218 m n.p.m. Występuje tu największe skupisko dorodnych okazów dębu szypułkowego na terenie Podkarpacia. Drzewostan rezerwatu, poza dębami, budują grab pospolity, klony (jawor, polny, zwyczajny, jesionolistny), jesion, topola oraz wiąz. Jedna trzecia z blisko setki rosnących tu dębów przekracza obwód 200 cm w pierśnicy (obwód mierzony na wysokości 1,3 m nad poziomem gruntu), z czego 14 osiąga pokaźne rozmiary. Najokazalsze z nich osiągnęły obwód 606,5 i 536 cm, obwody dwóch grabów pospolitych wynoszą 246 i 202 cm, klonu polnego – 236 cm.

Z roślin chronionych rosną tutaj: barwinek pospolity, bluszcz pospolity, centuria pospolita, kopytnik pospolity, pierwiosnka lekarska oraz krzewy: kalina koralowa i kruszyna pospolita.
 
Lisia Góra, fot....
Lisia Góra, fot. Z.Wnuk
Lisia Góra, fot....

Fauna reprezentowana jest przez 176 gatunków ptaków. Z ptaków śpiewających najliczniejsze są rodziny drozdów, pokrzewkowatych, łuszczaków oraz sikor. Mniej licznie występują: kowaliki, pełzacze, wilgi, remizy, dzierzby, pliszkowate, strzyżyki, kosy, szpaki oraz wróble. Gniazdują tu również dzięcioły, gołębie i kurowate, takie jak kuropatwa i bażant. W okresie zimowym teren rezerwatu stanowi miejsce noclegowe bardzo licznych stad gawronów przylatujących z krajów skandynawskich na przezimowanie.


Z ssaków spotkać można m.in.: sarnę, zająca szaraka, lisa (od obecności tego gatunku zapewne pochodzi nazwa rezerwatu), łasicę, gronostaja, wiewiórkę pospolitą, mysz polną i leśną, nornicę rudą, darniówkę pospolitą, żołędnicę, koszatkę, jeża, kreta, ryjówkę aksamitną i malutką oraz rzęsorka rzeczka. Nietoperze reprezentowane są przez gatunki z rodziny mroczkowatych. Z płazów dość pospolicie występują tu: żaba trawna i moczarowa, ropucha zwyczajna, szara i zielona, rzadziej rzekotka drzewna oraz kumak nizinny. Gady reprezentują: jaszczurka zwinka i – od kilku lat – zaskroniec zwyczajny.

Do najcenniejszych owadów należy dyląż garbarz, związany ze starymi dębami. Zasiedla on stare pniaki, przyczyniając się do szybszego ich rozkładu. Spotyka się tu ślimaki bezmuszlowe (m.in. śliniki i pomrowy) oraz muszlowe (winniczki i wstężyki gajowe).
 
Kruszyna pospolita, fot....
Centuria pospolita, fot....
Jaszczurka zwinka, fot....

 

Więcej informacji na temat ścieżki przebiegającej przez rezerwat można znaleźć tutaj: ścieżka przyrodnicza "im. prof. Władysława Szafera"

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo