Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Lupa

 LUPA

 
Utworzony został w roku 1953, na powierzchni 4,23 ha w miejscowości Dobra w gminie Sieniawa, w powiecie przeworskim.
 
We wschodniej części Kotliny Sandomierskiej położony jest rozległy kompleks leśny zwany Lasami Sieniawskimi, gdzie zachował się fragment drzewostanu przypominający prastarą Puszczę Sandomierską. W umiejscowionym tu niewielkim rezerwacie rośnie 11 gatunków drzew – sosna, dąb, buk, ich uzupełnieniem są grab i olcha, a pojedynczo jodła pospolita, świerk, osika, brzoza, wiąz i lipa. Niektóre mają około 200 lat. Sosna, częściowo dąb i buk, a sporadycznie jodła i świerk, tworzą górny okap. Natomiast w dolnym ulokowały się buk, miejscami grab lub świerk. Olcha występuje grupowo przy granicy północnej rezerwatu, a grab w części północno-zachodniej.
 
Na dnie lasu leżą zwalone pnie drzew, będące środowiskiem życia wielu gatunków małych ssaków i owadów. Sporą część tego terenu zajmują mokradła. Teren ten ma wysoki stan wód gruntowych, od 0,5 do 0,9 m głębokości. Wody mają utrudniony odpływ zwłaszcza na wiosnę, z powodu zamulenia dawnych cieków naturalnych – potoku Radawka, który łączy się z rzeką Lubaczówką.
 
Lupa, fot. J.Szarek

Z roślinności wyższej występują w niewielkich ilościach: jeżyna, malina, bukwica, paproć samcza. Z gatunków chronionych rosną: kępa długosza królewskiego i bluszcz pospolity. Wśród roślin runa na uwagę zasługują storczyki: kruszczyk szerokolistny i gnieźnik leśny, często występuje gwiazdnica wielokwiatowa, kopytnik pospolity, podagrycznik pospolity, wilczomlecz migdałolistny, żankiel zwyczajny i niecierpek pospolity. W rezerwacie znajduje się także kilka stanowisk kosaćca bezlistnego (odmiana o żółtych kwiatach).


Do najpospolitszych gatunków występujących zwierząt należą jeleń europejski, sarna, lis, dzik i zając. Spotkać tu można również szereg gatunków ptaków: orlika krzykliwego, jastrzębia gołębiarza, krogulca, myszołowa zwyczajnego, sowę płomykówkę i pójdźkę, kukułkę, dzięcioła czarnego, bociana czarnego, kraskę i gołębie – grzywacza i turkawkę. Z gadów dostrzeżono jaszczurki: zwinkę i zieloną, padalca oraz żmiję zygzakowatą, zaś z płazów – traszkę zwyczajną. Mrówka rudnica i mrówka mała leśna należą do pożytecznych owadów licznie występujących w rezerwacie, do szkodników zaliczane są: chrabąszcz majowy i kasztanowiec, ostaniec większy i mniejszy oraz kornik drukarz. Ze świata grzybów należy wymienić obecność wroślaka sosnowego i mączniaka dębowego. Ze względu na duże nagromadzenie cennych okazów flory i fauny planowane jest poszerzenie rezerwatu do ponad 20 ha.
 
Malina leśna, fot....
Kopytnik pospolity, fot....
Traszka zwyczajna, fot....

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo