Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Moczary

 MOCZARY

 

Utworzony został w roku 2004, na powierzchni 12,25 ha w granicach miejscowości Kobylnica Ruska i Łukawiec, w gminie Wielkie Oczy, w powiecie lubaczowskim. Znajduje się na krańcu Płaskowyżu Tarnogrodzkiego, w najdalej na wschód wysuniętej części Kotliny Sandomierskiej.


Położony jest na wysokości 230 m n.p.m., na słabo zaznaczonym dziale wodnym między Lubaczówką i Szkłem. Prawie płaska konfiguracja terenu sprzyja opadowemu zabagnieniu lokalnych obniżeń, co też i znalazło odbicie w nazwie uroczyska – „Moczary”.

 

Teren ten pokryty jest w całości roślinnością leśną. Zaobserwowano 17 gatunków drzew i 7 krzewów: rzadkie wiązy polne i szypułkowe, klon polny, a także chronione: wawrzynka wilczełyko, kalinę koralową, porzeczkę czarną i kruszynę pospolitą.


Szczególną ochroną objęto w rezerwacie naturalne stanowiska czosnku siatkowatego (Allium victorialis L.,) rosnącego w runie grądu: lasu dębowo – lipowo – grabowego. Uważa się, że jest to jedno z największych stanowisk tego gatunku w Kotlinie Sandomierskiej. Jako gatunek górski osiąga tu północną granicę swojego zasięgu. W Polsce występuje łącznie na kilkudziesięciu stanowiskach, w Sudetach, Karpatach, na Podkarpaciu i Wyżynach Środkowopolskich. Zwykle spotkać go można w górach, m.in. w Bieszczadach.

W warstwie runa zinwentaryzowano 85 gatunków roślin. Z osobliwości florystycznych stwierdzono występowanie: widłaka wrońca, groszku wschodniokarpackiego, żywca gruczołowatego, trybuli lśniącej, śnieżyczki przebiśniega i kilku gatunków storczyków, m.in.: storczyka Fuchsa, listerii jajowatej gnieźnika leśnego i kruszczyka sinego.
 
Śnieżyczka przebiśnieg,...
Żywiec gruczołowaty,...
Kruszyna pospolita, fot....

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo