Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Mójka

 MÓJKA


Utworzony został w roku 1997, obejmuje w 285,56 ha na terenie wsi Kąkolówka i Futoma, w gminie Błażowa, w powiecie rzeszowskim. Położony jest w obrębie Hyżnieńsko Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W rezerwacie ochroną objęto lasy jodłowe z udziałem buka. Wśród nich wyróżnia się podzespoły żyznej buczyny karpackiej, kwaśnej buczyny górskiej oraz nadrzecznej olszyny górskiej, także grądu subkontynentalnego. Wśród drzew pierwszoplanową rolę odgrywa jodła pospolita, buk zwyczajny oraz sosna zwyczajna. Z krzewów najczęściej spotykane są: bez czarny i leszczyna. W rezerwacie rośnie wiele okazałych drzew, m.in. buk mający 310 cm obwodu.
 
Mójka, fot. M.Jedynak
Mójka, fot. M.Jedynak
Mójka, fot. M.Jedynak

Bogactwo florystyczne wyraża się obecnością 340 gatunków roślin (20 drzew, 27 krzewów i krzewinek oraz 293 roślin zielonych). W tej liczbie mieszczą się 24 gatunki chronione (18 objętych ochroną ścisłą), m.in.: storczyki (plamisty, szerokolistny, podkolan biały i listera jajowata), widłaki (wroniec, jałowcowaty i goździsty) oraz podrzeń żebrowiec, kłokoczka południowa i zimowit jesienny. W wiosennym runie wyróżniają się: śnieżyczka przebiśnieg, cebulica dwulistna, czosnek niedźwiedzi i wawrzynek wilczełyko. Na podmokłych śródleśnych łąkach możemy zobaczyć kwitnącą łanami knieć błotną (kaczeńce), brzegi potoków porośnięte są lepiężnikiem różowym. Występuje tu także wiele gatunków mszaków i porostów.


W rezerwacie łatwo można zauważyć ślady działalności bobrów, często można także spotkać sarny. Z ptaków występują tu m.in.: dzięcioł trójpalczasty, gil, krzyżodziób świerkowy oraz bocian czarny; z gadów: padalec i jaszczurka zwinka, a z płazów: kumak górski, salamandra plamista i żaba wodna.
 
Knieć błotna, fot....
Czosnek niedźwiedzi,...
Lepiężnik różowy, fot....

 

Więcej informacji na temat ścieżki przebiegającej przez rezerwat można znaleźć tutaj: ścieżka przyrodnicza "Mójka"

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo