Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Na Oratyku

 NA ORATYKU


Rezerwat utworzono w roku 2000, na powierzchni 233,15 ha niedaleko wsi Krościenko, w rejonie granicy polsko-ukraińskiej, w gminie Ustrzyki Dolne, w powiecie bieszczadzkim. Znajduje się we Wschodniobeskidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu i Parku Krajobrazowym Gór Słonnych.
 
Obszar chroniony obejmuje grzbiet oraz północne, południowe i wschodnie zbocza góry o nazwie Oratyk (643 m n.p.m.). Południowa część rezerwatu położona jest na północnych zboczach bezimiennej góry (668 m n.p.m.), stanowiącej element pasma ciągnącego się wzdłuż doliny Stebnika. Najniższy punkt w rezerwacie leży na wysokości 480 m n.p.m., najwyższy na 668 m n.p.m. Zbocza rezerwatu przecina szereg potoków o dużych spadkach i głębokich, ostro wciętych dolinach. Jest to fragment puszczańskiego lasu porastającego obszary przygraniczne, zachowującego dobrze wykształcony zespół żyznej buczyny karpackiej, o dużym stopniu naturalności. Jego puszczański charakter podkreślają fragmenty starodrzewi bukowych, bukowo-jaworowych i bukowo-jodłowych z szeregiem pojedynczych okazów o imponujących wielkościach. Dominują tutaj zbiorowiska roślinne związane z piętrem pogórza (do ok. 500 m n.p.m.) i piętra regla dolnego (powyżej 500 m n.p.m.)

We florze rezerwatu stwierdzono 170 gatunków roślin. Z chronionych i rzadkich taksonów w runie – jest ich w sumie 17 – wymienić można m.in.: miesiącznicę trwałą, buławnika wielkokwiatowego i liczne storczykowate (podkolan biały, kruszczyk rdzawoczerwony oraz gnieźnik leśny).


Ze świata zwierząt występują tu typowe elementy fauny puszczańskiej: podgatunek karpacki jelenia europejskiego, sarna, dzik, wilk, lis i ryś. Liczna jest też populacja największego z rodziny łasicowatych – borsuka. Spośród drobnych ssaków chronione są gryzonie: koszatka, popielica i orzesznica. W pobliżu rezerwatu gniazduje orlik krzykliwy oraz bocian czarny. Rzadkie gatunki drapieżne reprezentuje: krogulec, myszołów, jastrząb gołębiarz, orlik grubodzioby i orzełek włochaty. W lasach obok licznych jarząbków spotyka się dzięcioły (czarny i trójpalczasty), orzechówki i muchołówki białoszyjne. Można też spotkać puchacza i inne gatunki sów, drozda obrożnego, ziębę i inne. Gromada gadów reprezentowana jest przez m.in. jaszczurkę żyworodną i zwinkę oraz żmiję zygzakowatą. Z płazów liczne są: salamandra plamista, kumak górski i żaba trawna.
 
Miesiącznica trwała,...
Gnieźnik leśny, fot....
Żaba trawna fot....

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo