Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Nad Jeziorem Myczkowieckim

 NAD JEZIOREM MYCZKOWIECKIM

 

Utworzony został w roku 2003, na powierzchni 164,17 ha w obrębie trzech miejscowości: Bereźnica Niżna, Myczkowce i Solina, w gminie Solina, w powiecie leskim. Należy do Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

 

Rezerwat położony jest na lewym brzegu Jeziora Myczkowskiego, w masywie górskim Berda (najwyższy punkt 577 m n.p.m.). Ten teren doskonale widać z przeciwnej strony zalewu, z Bóbrki i Myczkowiec. Rezerwat rozciąga się od wysokości ok. 360 m n.p.m. do wysokości 577 m n.p.m. Obejmuje zatem swym zasięgiem dwa piętra roślinne – pogórza i regla dolnego. Granica między tymi piętrami przebiega na wysokości 500–550 m n.p.m. 

Nad Jeziorem...
Nad Jeziorem...
Nad Jeziorem...

Obserwuje się tutaj przechodzenie zbiorowisk grądowych subkontynentalnych związanych z niższymi położeniami (w bliskim sąsiedztwie wód Zalewu) w zbiorowiska żyznej buczyny karpackiej w wyższych partiach wzniesień. W rezerwacie stwierdzono ponadto fragmenty jaworzyny górskiej. W sumie zanotowano na tym obszarze około 230 gatunków roślin, wśród nich 28 podlegających ochronie. Obok pospolitych roślin chronionych, takich jak bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko czy marzanka wonna, występują prawdziwe osobliwości: języcznik zwyczajny, kruszczyk szerokolistny i siny, lulecznica kraińska, groszek wschodniokarpacki, naparstnica zwyczajna, obrazki alpejskie, tojad mołdawski, sałatnica leśna, czosnek niedźwiedzi i szereg innych.


Na odsłonięciach skalnych w części grzbietowej Berda oraz w miejscach suchych i nasłonecznionych pojawia się grupa roślin ciepłolubnych m.in.: dzwonek brzoskwiniolistny, ciemiężyk białokwiatowy, rzepik pospolity, rozchodnik wielki, biedrzeniec mniejszy, poziomka twardawa. Do grona gatunków kserotermicznych należy również rzadki buławnik mieczolistny. Zinwentaryzowano liczne okazy grzybów objętych ochroną ścisłą (sromotnika bezwstydnego), jak i ochroną częściową: gałęziaka żółtego, lakówkę ametystową, podgrzybka złotawego, dość liczne gatunki koźlarzy, grzybówki, muchomorów i twardzioszka czosnkowego.

Przylegający do rezerwatu zalew jest miejscem zimowania ptaków przylatujących tu z dalekiej północy. Jesienią pojawiają się łabędzie krzykliwe i nieme, dzikie gęsi, kaczki – pospolite krzyżowki oraz rzadko spotykane gągoły i czernice. W ostatnich latach zauważono także kormorany.
 
Bluszcz pospolity, fot....
Czosnek niedźwiedzi,...
Wawrzynek wilczełyko,...

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo