Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Nad Trzciańcem

 NAD TRZCIAŃCEM


Utworzony został w roku 2000, na powierzchni 182,13 ha we wsi Trzcianiec (gmina Ustrzyki Dolne), w powiecie bieszczadzkim. Rezerwat znajduje się w Parku Krajobrazowym Gór Słonnych, na terenie objętym projektem Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.

Prawie cały obszar rezerwatu, położonego na północno-wschodnim krańcu pasma Chwaniów (w przedziale wysokości od 460 m do 624 m n.p.m.) ochrania zbiorowiska buczyny karpackiej w formie reglowej, z występującym w jego runie szeregiem gatunków roślin chronionych. Podszyt tworzy głównie leszczyna, buk, jodła, bez koralowy i jawor. W toku prac terenowych na obszarze rezerwatu odnaleziono i zidentyfikowano 179 gatunków. Najcenniejsze i chronione taksony runa to: lilia złotogłów, widłak wroniec, gnieźnik leśny, podkolan biały oraz listera jajowata. Z florystycznych osobliwości runa leśnego wymienić należy m.in.: liczydło górskie, miesiącznicę trwałą, gajowca żółtego, szczyra trwałego, miodunkę ćmę, kokoryczkę wielokwiatową i okółkową, żywca gruczołowatego, żywokost sercowaty, trędownika bulwiastego, czworoliścia pospolitego, przetacznika górskiego, podagrycznika pospolitego oraz łuskiewnika różowego. Z licznej grupy gatunków towarzyszących najczęściej występują: nerecznica samcza, wietlica samicza, gwiazdnica gajowa, jeżyna gruczołowata, pokrzywa zwyczajna, szczawik zajęczy, zachyłka trójkątna, nerecznica szerokolistna, przenęt purpurowy, sałatnik leśny, dąbrówka rozłogowa oraz starzec gajowy.
 
Nad Trzciańcem, fot....
Nad Trzciańcem, fot....
Nad Trzciańcem, fot....

Drzewostany rezerwatu budują zasadniczo dwa gatunki:jodła oraz buk i zajmują one ponad 97% ogólnej powierzchni. Szereg gatunków drzew osiąga tu wielkość pomników przyrody, niekiedy dochodząc do ponad 500 cm obwodu w pierśnicy. Przeciętny obwód drzew starodrzewia bukowo – jodłowego wynosi ponad 200 cm, dochodząc miejscami do 250 cm. „Nad Trzciańcem” funkcjonuje jako jeden z wielu rezerwatów w szerokim systemie obszarów chronionych Karpat, stanowiąc ważne centrum ekologiczne, będące pulą genów najważniejszych gatunków lasotwórczych Polskich Karpat Wschodnich.


Rozległe tereny leśne sprzyjają rozwojowi fauny typowej dla puszczy karpackiej. Bytują tu duże zwierzęta leśne, takie jak: jeleń europejski odmiana karpacka, sarna, dzik, lis, wilk czy też ryś, obserwuje się także borsuka i kunę leśną. Występuje również szereg gryzoni takich jak: nornica ruda czy mysz leśna oraz owadożernych: ryjówka aksamitna i ryjówka górska. Starodrzewia są ostoją licznych przedstawicieli ptaków drapieżnych tj.: puchacza, orlika krzykliwego, jastrzębia, myszołowa oraz bociana czarnego. Ścisłej ochronie podlegają także gatunki: czarnogłówka, kos, kwiczoł i sójka pospolita. Element górski w awifaunie stanowią pluszcz, pliszka górska oraz drozd obrożny.
 
Miodunka ćma, fot....
Szczyr trwały, fot....
Lilia złotogłów, fot....

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo