Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Przełom Hołubli

 PRZEŁOM HOŁUBLI


Utworzony został w roku 1995, obejmuje obszar 46,42 ha na terenie dwóch wsi: Wapowce (gmina Przemyśl) oraz Korytniki (gmina Krasiczyn) w powiecie przemyskim. Położony jest w obrębie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.

Rezerwat położony jest u podnóża wzniesienia Bukowy Garb (426 m n.p.m.), z którego wypływa potok Hołubla, meandrujący pomiędzy górskimi zboczami, tworząc terasy, rozlewiska i głębokie wąwozy. Ich ściany o poszarpanych ścianach, w wielu miejscach przywalone są podmytymi lub obsuniętymi drzewami, stwarzając wrażenie dzikości i niedostępności. Potok jest ciekiem o charakterze górskim, w okresie deszczów gwałtownie wzbiera. Jego wody kilkakrotnie zniszczyły równoległą do niego drogę oraz kilka mostów betonowych. Potok wielokrotnie również zmieniał swe koryto, co świadczy o jego wyjątkowej dynamice. U podnóża zbocza, w południowo-wschodniej części rezerwatu, potok tworzy odnogi i rozlewiska, opływając w tej części niewielki cypel oraz wysepkę. Cypel pochylony jest lekko w kierunku potoku i zakończony urwistym brzegiem. Potok podcinając zbocze odsłonił w dwóch miejscach zręby fliszu karpackiego. Do najcenniejszych elementów przyrody rezerwatu należą ekosystemy leśne tworzone przez lasy bukowo-dębowo-lipowe.
 
Przełom Hołubli, fot....
Przełom Hołubli, fot....
Przełom Hołubli, fot....

 We florze rezerwatu zanotowano dotąd 166 gatunków roślin: 19 drzew, 16 krzewów i krzewinek oraz 131 roślin zielnych. Najczęściej spotykanymi drzewami są buki zwyczajne, dęby szypułkowe, graby zwyczajne, lipy drobnolistne i szerokolistne oraz sztucznie wprowadzone modrzewie. Rzadziej występują wiązy górskie, brzozy brodawkowate i klony zwyczajne oraz sporadycznie topola biała. Krzewy są nieliczne, reprezentowane głównie przez leszczynę oraz kłokoczkę południową. Rośnie ona w ilości ok. 120 okazów nad stromą skarpą w pobliżu odsłonięcia fliszu karpackiego. Poszczególne egzemplarze osiągają wysokość do 2 m, najwyższe kwitną i owocują.


Warto tu przyjechać już wczesną wiosną. Łanami kwitną wówczas takie rośliny, jak: śnieżyczka przebiśnieg, cebulica dwulistna, kokorycz, zawilec gajowy, miodunka ćma, śledziennica skrętolistna i żywiec gruczołowaty. Wiosną możemy także podziwiać wawrzynka wilczełyko i sałatnicę leśną. W późniejszych okresach na terenie rezerwatu kwitną m.in. lilia złotogłów oraz kłokoczka południowa. Na tym terenie występuje także skrzyp olbrzymi i bluszcz w formie kwitnącej.

Ze zwierząt zobaczyć możemy m.in.: jelenie, sarny, dziki, borsuki, zające, lisy, a nawet wilki. Na potoku Hołubla widywana jest wydra. Z ptaków stwierdzono występowanie m.in.: muchołówki białoszyjej, dzięcioła białogrzbietowego, piecuszka, świstunki, bogatki, grzywacza, rudzika, zięby, strzyżyka, puszczyka uralskiego oraz pliszki górskiej. Z płazów występują tu m.in. traszka górska i zwyczajna, kumak górski, salamandra plamista i żaba wodna.
 
Kłokoczka południowa,...
Kokorycz, fot. M.Pociask
Śnieżyczka przebiśnieg,...

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo