Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Słotwina

 SŁOTWINA


Utworzony został w roku 1987, na obszarze 3,30 ha w dolinie Machowskiego Potoku, na pograniczu Machowej i Podlesia Machowskiego, w gminie Pilzno, w powiecie dębickim. Znajduje się w obrębie Jastrzębsko-Zdziarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Przedmiotem ochrony w rezerwacie są stanowiska rzadkiego gatunku paproci, elementu górskiej flory – pióropusznika strusiego, które zostały tu odkryte w roku 1984. Pióropusznik występuje na terenach przyległych do meandrującej w lesie łęgowym rzeczki. W lecie można mieć wrażenie, jakby przedzierała się ona przez gęstą dżunglę, pełną poprzewracanych pni.
 
Słotwina, fot. M.Jedynak
Słotwina, fot. M.Jedynak
Słotwina, fot. M.Jedynak

Największą powierzchnię terenu zajmuje łęg olszowy, ciągnący się po obu stronach Machowskiego Potoku, z dominującą olszą czarną oraz domieszką świerku, sosny i dębu szypułkowego, a także pojedynczymi egzemplarzami wierzby kruchej. W starorzeczu, w którym przez większą część roku stoi woda, występuje z kolei ols, z charakterystyczną porzeczką czarną. Trzecim wyróżnikiem jest kontynentalny bór mieszany z sosną i dębem szypułkowym. Oprócz pióropusznika strusiego z roślin podlegających ochronie gatunkowej odnaleziono: mieczyka dachówkowatego, bluszcza pospolitego, kopytnika pospolitego, porzeczkę czarną, kruszynę pospolitą, kalinę koralową, ciemiężycę zieloną i wawrzynka wilczełyko.


Licznie występuje na obszarze rezerwatu sarna, w mniejszym stopniu dzik. Na szczególną uwagę zwraca duża obecność ptaków zakładających gniazda w dziuplach (dziuplaki),znajdujących na tym terenie sprzyjające warunki bytowania. Są to dzięcioły, szpaki, niektóre sowy, dudki, jerzyki, sikory, mazurki, kowaliki, a także siniaki, kraski, muchołówki, pełzaczowate i gągoły.

W wodach leśnego odcinka Machowskiego Potoku znaleźć można raka rzecznego, co świadczy korzystnie o czystości tego akwenu.
 
Ciemiężyca, fot....
Wawrzynek wilczełyko,...
Kopytnik pospolity, fot....

 

Więcej informacji na temat ścieżki przebiegającej przez rezerwat można znaleźć tutaj: ścieżka przyrodnicza "Słotwina"

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo