Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku

 ŚNIEŻYCA WIOSENNA W DWERNICZKU


Rezerwat powstał w roku 2001 na obszarze 4,94 ha. Znajduje się w gminie Lutowiska, w powiecie bieszczadzkim, na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu. Od strony północnej ogranicza go droga, za którą wznosi się południowy stok pasma Otrytu, a od południa, wschodu i zachodu rzeka San, która w tym miejscu tworzy zakole.

Położony na łące – pomiędzy drogą z Dwerniczka do Dwernika a Sanem – rezerwat ten chroni jedno z największych w Bieszczadach stanowisk śnieżycy wiosennej oraz zbiorowiska łąkowe z bogatą florą gatunków chronionych i rzadkich. Dominuje łąka ostrożeniowa w fazie zarastania roślinnością ziołoroślową, głównie wiązówką.

W rezerwacie rośnie karpacki podgatunek śnieżycy wiosennej charakteryzujący się tym, że wiele okazów na łodyżce ma dwa kwiaty. Odwiedzanie tego miejsca najbardziej atrakcyjne jest podczas kwitnienia śnieżycy, a więc od połowy marca do połowy kwietnia. Wówczas cała łąka pokryta jest białym kobiercem. Pierwsze śnieżyce zakwitają już pod koniec lutego na skarpie po drugiej stronie drogi.
 
Śnieżyca wiosenna w...
Śnieżyca wiosenna w...
Śnieżyca wiosenna w...

Roślinność występująca na terenie rezerwatu to: biedrzeniec większy, jaskier ostry, jaskier rozłogowy, jaskier różnolistny, przetacznik ożankowy, przytulia wiosenna, śmiałek darniowy, babka lancetowata, wiązówka błotna, kuklik zwisły, pierwiosnka wyniosła, chaber austriacki, dzięgiel leśny, ostrożeń łąkowy, przywrotnik, szczaw zwyczajny, firletka poszarpana, dąbrówka rozłogowa, pięciornik kurze ziele, ciemiężyca zielona, kozłek całolistny, turzyca zaostrzona, turzyca drżączkowata, cebulica dwulistna, żywiec gruczołowaty i sitowie leśne.


Z drapieżnych ptaków dostrzec tu można myszołowa i orła krzykliwego, sowy (puszczyka, puszczyka uralskiego i sowę uszatą) oraz m.in. dzięcioła dużego, kosa, drozda śpiewaka, czaplę siwą, bociana czarnego, trznadla, sójkę i kruka. Z ssaków występuje jeleń, sarna, dzik, kuna leśna, łasica, gronostaj i lis. Środowisko gadów reprezentują: żmija zygzakowata, zaskroniec zwyczajny, padalec zwyczajny i jaszczurka zwinka. Z kolei płazy: żaba trawna i rzekotka drzewna. Łąka jest rajem dla owadów, dostrzec można liczne motyle, chrząszcze, ważki, prostoskrzydłe, błonkówki i muchówki.

Rezerwat jest łatwo dostępny i stwarza możliwość obserwacji śnieżycy wiosennej, gatunku często nazywanego „symbolem bieszczadzkiej wiosny”.
 
Śnieżyca wiosenna, fot....
Cebulica dwulistna, fot....
Pierwiosnek, fot....

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo