Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Źołna w Buszkowicach

 ŻOŁNA W BUSZKOWICACH


Powierzchnia projektowanego rezerwatu to ok. 4,55 ha. Ma chronić stanowiska lęgowe żołny Merops apiaster, jednego z najbarwniejszych i jednocześnie najrzadszych gatunków lęgowych w Polsce.

Powierzchnią obejmuje pocegielniane wyrobisko lessowe z mozaiką pól i łąk w otoczeniu sadów i ogrodów z roślinnością ciepłolubną oraz pojedynczymi drzewami (klon, wierzba, topola, jesion) i krzewami (głóg, tarnina). Kolonia żołny położona jest w skarpie nieczynnego wyrobiska, w pobliżu pozostałości po starej cegielni i nasypu linii kolejowej. Teren projektowanego rezerwatu wraz ze skarpą wyrobiska stanowi własność prywatną. Na terenie cegielni Buszkowice żołna gniazduje od 1965 roku, w zmiennej liczbie od kilku do kilkunastu par, tworząc obecnie największą kolonię lęgową tego gatunku w Polsce.

Oprócz żołn na terenie projektowanego rezerwatu dogodne warunki do gniazdowania znajdują również jaskółki brzegówki, wilgi, dudki i pokrzewki jarzębate.
 
Para żołn, fot. J.Szarek
Teren wyrobiska...
Wyrobisko, fot....

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo