Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Rośliny połonin

Zbiorowiska piętra połonin w szczególny sposób wzbogacają różnorodność biocenotyczną BdPN. Po ustaniu wypasu, w wyniku wtórnej sukcesji odtworzyły się tu zespoły i zbiorowiska, których nie znajdziemy na rozległych obszarach intensywnie wypasanych połonin w pozostałych pasmach Karpat Wschodnich. W Bieszczadach opisano ok. 40 zbiorowisk połoninowych. Ich rozmieszczenie na połoninach nie jest przypadkowe i zależy od czynników, naturalnych, historycznych i antropogenicznych. Zbiorowiska połoninowe można połączyć w trzy grupy:

  •  zbiorowiska zaroślowe połonin
  • połoninowe zbiorowiska traworoślowe, ziołoroślowe i krzewinkowe
  • zbiorowiska alpejskie: murawy, bażyniska, borówczyska, torfowiska i zbiorowiska szczelin i półek skalnych.
Wymienione grupy zbiorowisk w okresie przed pasterskim tworzyły na połoninach wyraźne piętra wysokościowe. Ponad górną granicą lasu, która przebiegała wyżej niż obecnie, rozciągał się stosunkowo szeroki pas zarośli, które w wyższych położeniach rozrzedzały się i przechodziły w pas traworośli i ziołorośli, wśród których występowały niewielkie płaty borówczysk. Ponad tymi zbiorowiskami, już na najwyższych grzbietach i kopułach szczytowych występują siedliska dla typowych zbiorowisk alpejskich. Pasterstwo przyczyniło się do likwidacji piętra  zarośli. Miało one też duży wpływ na zmianę składu gatunkowego traworośli i ziołorośli oraz negatywnie oddziaływało na przyszczytowe zbiorowiska alpejskie. Gospodarka pasterska przyczyniła się do znacznego wzrostu powierzchni bliźniczysk czyli pastwisk z bliźniczką psią trawką. Pół wieku po ustaniu wypasu można zaobserwować jak przyroda powraca powoli do naturalnego porządku.
frg. tekstu pochodzi z publikacji BdPN
"Przyroda Bieszczadzkiego Parku Narodowego", T. Winnicki, B.Zemanek, BdPN Ustrzyki Dolne 2003
 
PRZYKŁADY ROŚLIN WYSTĘPUJĄCYCH NA POŁONINACH:
 
 
Ciemiężyca biała, Fot....

CIEMIĘŻYCA BIAŁA Veratrum album

 

Gatunek subalpejski w Polsce występujący głównie w Bieszczadach (poza tym na Lubelszczyźnie). Najczęściej można ją spotkać w okolicach Sianek. Roślina bardzo okazała, o wysokości nawet do 1,5 metra. Zawiera silnie toksyczne alkaloidy. Kwitnie od czerwca do sierpnia.

Fiołek dacki, fot. Jacek...

FIOŁEK DACKI Viola dacica

 

Gatunek wschodniokarpacki. W Polsce występuje jedynie na bieszczadzkich połoninach. Kwitnie od czerwca do sierpnia.

 

Goździk skupiony, fot....

GOŹDZIK SKUPIONY Dianthus compactus

 

Roślina wschodniokarpacka. W Polsce występuje tylko w Bieszczadach. Można ją zobaczyć nie tylko na połoninach, ale także na górskich łąkach np. w Caryńskiem czy w okolicach Przełęczy Wyżniańskiej. Kwitnie w lipcu i sierpniu.

Wężymord górski, fot....

WĘŻYMORD GÓRSKI Scorzonera rosea


Gatunek wschodniokarpacki. Roślina często zauważana podczas wędrówek po połoninach. Kwitnie w czerwcu i lipcu.

Prosienicznik...

PROSIENICZNIK JEDNOGŁÓWKOWY Hypochoeris uniflora

 

Bardzo częsty na połoninach i polanach. Kwitnie od czerwca do września.

Pszeniec biały

PSZENIEC BIAŁY Melampyrum saxosum

 

Endemit wschodniokarpacki. Niepozorna roślinka o niewielkich biało-różowych kwiatach. Występuje w okolicach Rozypańca i na łące w Siankach. Kwitnie w czerwcu i lipcu.

Goryczka trojeściowa,...

GORYCZKA TROJEŚCIOWA Gentiana asclepiadea

 

Łatwo ją zauważyć, bo jest dość liczna na połoninach, górskich łąkach oraz polanach. Nazwa pochodzi od gorzkich i trujących substancji, jakie ta roślina wytwarza. Kwitnie w sierpniu i we wrześniu.

 

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo