Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Rośliny wczesnowiosenne

 

Już wczesną wiosną możemy się przekonać, że województwo podkarpackie jest jednym z najcenniejszych pod względem przyrodniczym regionów w Polsce. Chyba nigdzie indziej w kraju nie ma takiego bogactwa roślin wczesnowiosennych.

 

W marcu i kwietniu w lasach i na łąkach niemal całego Podkarpacia pojawiają się barwne kobierce kwiatów. Zwracają szczególną uwagę, bo są pierwszymi tak widocznymi zwiastunami budzącej się do życia przyrody. Te rośliny to zazwyczaj tak zwane geofity, które kwitną i wykształcają nasiona zanim na drzewach pojawią się liście. Kiedy do dna lasu dociera coraz mniej światła ich części nadziemne całkowicie obumierają. Ale substancje odżywcze zgromadzone w cebulkach lub innych podziemnych częściach pozwolą im pojawić się na początku kolejnej wiosny.

 

 

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ "PIERWSZE ZWIASTUNY WIOSNY"

 

PRZYKŁADY GEOFITÓW:

 

 

Śnieżyca wiosenna, fot....

ŚNIEŻYCA WIOSENNA Leucoium vernum 

Występuje w Bieszczadach i Górach Sanocko – Turczańskich. Kwitnie w marcu i kwietniu. Najczęściej rośnie w lasach łęgowych, w zaroślach nad brzegami rzek i w jarach wyżłobionych przez górskie potoki. Czasami pojawia się na wilgotnych łąkach. Zazwyczaj występuje w wielkich skupiskach liczących od kilku do nawet kilkuset tysięcy roślin. Ponieważ śnieżyce rosną w miejscach podmokłych a często na brzegach potoków, a nawet większych rzek, więc nasiona przenoszone są także przez wodę. Tym należy tłumaczyć fakt, że śnieżyca z wysokich Bieszczadów, gdzie występuje w okolicach Tarnawy Niżnej, Mucznego czy w dolince Terebowca przemieściła się w niższe partie tych gór, a potem dalej wzdłuż Sanu na Pogórze. Podgatunek śnieżycy wiosennej (Leucoium vernum subsp. carpaticum) występujący w Bieszczadach uważany jest za subendemit karpacki. 

 

 

Śnieżyczka przebiśnieg,...

ŚNIEŻYCZKA PRZEBIŚNIEG Galanthus nivalis

 

Można ją spotkać w całym regionie. Najczęściej rośnie w lasach liściastych. Występuje nawet w wyższych partiach Bieszczadów. Kwitnie od lutego do kwietnia.

 

Podbiał pospolity, fot....

PODBIAŁ POSPOLITY Tussilago farfara

 

Częsty w całym regionie. Rośnie na glebach gliniastych, kamienistych, skarpach, osuwiskach, żwirowiskach, w rowach, na hałdach. Często traktowany jako chwast. Kwitnie od lutego do kwietnia.

 

Cebulica dwulistna, fot....

CEBULICA DWULISTNA Scilla bifolia

 

Rośnie w lasach liściastych, głównie bukowych, w zaroślach i na łąkach w miejscach ciepłych i wilgotnych. Występuje w województwie podkarpackim i zachodniej części Małopolski. W innych częściach Polski praktycznie nieznana. Zazwyczaj kwitnie na niebiesko, ale można też zobaczyć kwiaty fioletowe, czerwone, różowe i białe. W początkowej fazie rozwoju jej kwiaty przybierają ciekawe kształty. Na Podkarpaciu można także spotkać cebulicę trójlistną.

 

Zawilec gajowy

ZAWILEC GAJOWY Anemone nemorosa


Pospolity w lasach liściastych całego regionu, zwłaszcza w Puszczy Sandomierskiej i na Pogórzu..Zawilce gajowe to bez wątpienia najczęściej występujące i najbardziej popularne kwiaty wczesnej wiosny. Żadna inna roślina wiosenna nie występuje tak masowo. W lasach całego regionu zawilce tworzą wielkie białe kobierce. W wielkich skupiskach występują także w parkach miejskich i dworskich. Te rośliny mają wiele nieraz bardzo dziwnych nazw lokalnych np. róża wiatrowa, koziadrzyść, niestrętek czy zajęczy maczek.

 

Śledziennica...

 

ŚLEDZIENNICA SKRĘTOLISTNA Chrysosplenium alternifolium

 

Występuje na brzegach potoków, torofowiskach, a także na wilgotnych i ocienionych lasach. Pospolita w całym regionie. Kwitnie w marcu i kwietniu. 

Barwinek pospolity, fot....

 

BARWINEK POSPOLITY Vinca minor

 

Występuje w całym regionie. Częsty także w przydomowych ogródkach. Można go spotkać w parkach, przy kosciołach, cmentarzach i w miejscach dawnych wsi. Kwitnie od marca do maja. 

Ziarnopłon wiosenny,...

 

ZIARNOPŁON WIOSENNY Ficaria verna 


Zwany także jaskrem wiosennym. Występuje w całym regionie w lasach liściastych, zwłaszcza łęgowych. Dość częsty w parkach. Kwitnie w marcu i kwietniu. 

Pierwiosnka wyniosła...

 

PIERWIOSNKA WYNIOSŁA Primula elatior

 

Pospolita na wilgotnych łąkach i na brzegach potoków. Rośne w całym regionie. W świetlistych i suchych lasach występuje pierwiosnka lekarska. Rośliny te kwitną w marcu i kwietniu.

Kokorycz, fot. M.Pociask

 

KOKORYCZ PEŁNA i PUSTA Corydalis solida, Corydalis cava

 

Rośnie w widnych lasach liściastych. Występuje w całym regionie. W Puszczy Sandomierskiej na Pogórzu tworzy wielkie kolorowe łany kwiatów. Kwitnie w marcu i kwietniu. 

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo