Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Bór

Bór

Lokalizacja: Głogów Małopolski, gm. Głogów Małopolski, pw. rzeszowski

Cel utworzenia: Ścieżka udostępnia teren rezerwatu „Bór” z jego najciekawszymi zbiorowiskami roślinnymi będącymi pozostałością po Puszczy Sandomierskiej. Ścieżka prowadzi przez miejsca martyrologii z II wojny światowej.

Wskazówki dojazdu samochodem/autobusem: Wyjście na ścieżkę w rezerwacie Bór znajduje się przy drodze głównej relacji Rzeszów – Głogów Małopolski. Jadąc od Rzeszowa po prawej stronie, za przystankiem autobusowym, a przed szyldem „Gmina Głogów Małopolski Wita”, naprzeciwko hotelu „Pod Borem”. Przy wyjściu na ścieżkę znajduje się parking gdzie można zostawić samochód. Niedaleko wyjścia na ścieżkę znajduje się przystanek autobusowy, a więc można się tutaj również dostać autobusem relacji Rzeszów – Głogów Małopolski.

Długość trasy/czas przejścia: 11 km/ 3h

Infrastruktura turystyczna i oznaczenie ścieżki: Na trenie rezerwatu znajdują się dwie ścieżki przyrodnicze – krótsza o długości 4 km, oznaczona kolorem pomarańczowym i dłuższa o długości 7 km, oznaczona kolorem czerwonym. Część trasy od przystanku 1 do 6 jest wspólna. Łącznie na ścieżce znajduje się 14 przystanków z tablicami informacyjnymi. Na końcu ścieżki znajduje się zielona klasa z tablicami o treści przyrodniczej. Dostępne jest również miejsce na ognisko, ławy, stoły i zadaszona wiata.

 

Opis trasy: Niedaleko Rzeszowa, przy drodze do Głogowa Małopolskiego zachował się kompleks leśny będący pozostałością Puszczy Sandomierskiej. Ze względu na bogactwo przyrodnicze utworzono tu rezerwat „Bór”. Przystanek nr 1 znajduje się przy mogile poległych Żydów, a przystanek nr 2 przy mogile polskiej – oba przypominają nam o tragicznych wydarzeniach nie tak dawnej historii. Kolejne przystanki pokazują nam ciekawe zbiorowiska roślinne jakie możemy obserwować w rezerwacie. Na trasie opisano najciekawsze z nich, takie jak bór mieszany (przystanek nr 3) czy starodrzew sosnowo – bukowy z czosnkiem siatkowatym oraz naturalnymi odnowieniami buka i graba (przystanek nr 4). Kolejny przystanek pokazuje nam typową formę boru mieszanego, gdzie oprócz sosny  w drzewostanie rośnie również brzoza brodawkowata, w warstwie krzewów kruszyna pospolita a w runie paproć – orlica pospolita. Wędrując dalej ścieżką dojdziemy do przystanku nr 6, który ulokowany jest pomiędzy śródleśnymi piaszczystymi wydmami a oczkiem wodnym, które dziś już jest raczej oczkiem bagiennym. Tutaj możemy wybrać czy decydujemy się na trasę krótszą czy dłuższą. Skręcając w prawo, wybierzemy trasę krótszą i dojdziemy do przystanku nr 7a z zaroślami z wierzbą kruchą, a następnie przystanku 8a z monokulturą dębu czerwonego i zakończyć  w punkcie edukacyjnym. Jeśli przy przystanku nr 6 skręcimy w lewo dojdziemy do przystanku nr 7 przy oczku wodnym. Idąc dalej dojdziemy do przystanku nr 8, który pokazuje nam bór mieszany z dużym udziałem świerka, a kolejny przystanek prezentuje ols porzeczkowy. Dwa kolejne przystanki pokazują dwie formy boru mieszanego – wariant z trzęślicą modrą oraz jego formę typową. Ostatni przystanek nr 12 znajduje się przy  ośrodku szkolenia strzeleckiego i punkcie edukacyjnym i łączy się w tym miejscu z tą drugą krótszą trasą.
Na terenie rezerwatu spotkamy wiele gatunków rzadkich i chronionych, m.in.: żywiec gruczołowaty, przetacznik górski, tojeść gajowa, wawrzynek wilczełyko, storczyki (podkolan biały i gnieźnik leśny) widłak jałowcowaty, czosnek siatkowaty czy zimowit jesienny. Wiosną, jak w wielu innych miejscach Puszczy Sandomierskiej, łanami zakwitają zawilec gajowy i kokorycz, nieco później pojawia się konwalia majowa. Na wielu drzewach możemy podziwiać okazy bluszczu pospolitego. W lesie spotkać można m.in.: jelenie, sarny, dziki, borsuki i lisy. Liczne są tu także małe drapieżniki – łasice, kuny i gronostaje. Z ptaków dość często można zobaczyć bociana czarnego i myszołowa.

Ciekawostka: Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 320 gatunków roślin naczyniowych, 22 gatunki podlegające ochronie prawnej, 13 zbiorowisk roślinnych w tym 9 leśnych oraz 61 gatunków ptaków leśnych i 10 polno-leśnych.

Informacja: Ścieżkę można odwiedzać każdą porą roku, obszar rezerwatu jest terenem równinnym. Rezerwat jest udostępniony we fragmentach również dla rowerzystów oraz dla osób uprawiających nordic walking w postaci dodatkowych szlaków.

 

Więcej informacji na temat rezerwatu można znaleźć tutaj: Rezerwat "Bór"

 

Fot. M.Jedynak

 

 

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo