Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Bratkowice

Bratkowice

Lokalizacja: Bratkowice, gm. Świlcza, pw. rzeszowski

Cel utworzenia: Ścieżka w leśnictwie Bratkowice stanowi istotny element programu edukacji ekologicznej Nadleśnictwa.

Wskazówki dojazdu samochodem/autobusem: Z Rzeszowa do Bratkowic jest 16 km.  Kierujemy się na drogę krajową nr 9 (wylotówka na Warszawę). By po 5 km od Rzeszowa skręcić w lewo na Bratkowice. Przejeżdżamy przez Rudną Wielką i Mrowlę, po przejechaniu pod wiaduktem nad autostrada skręcamy w lewo. W Bratkowicach skręcamy w prawo, by po ok. 300 m dojechać na parking znajdujący się po lewej stronie, przy wyjściu na ścieżkę.

Długość trasy/czas przejścia: 4km/2h

Infrastruktura turystyczna i oznaczenie ścieżki: Na trasie ścieżki dostępne są ławki i stoły, jest wyznaczone miejsce na ognisko. Elementy małej infrastruktury turystycznej ustawiono zarówno w punkcie edukacyjnym jak i na trasie ścieżki. Tablice umieszczona na całym przebiegu ścieżki  opisują las, procesy w nim zachodzące, a także miejsca szczególnie cenne kulturowo i historycznie. W terenie oznaczona jest kwadratami biało czerwonymi malowanymi po przekątnej oraz strzałkami kierunkowymi.

 

Opis trasy: Ścieżka tworzy pętlę zaczynającą się i kończącą w punkcie edukacyjnym na skraju lasu. Na trasie ścieżki omawiane są miedzy innymi zagadnienia związane z pożarami lasów na przystanku „Ogień i las”. Pożary zaliczany są do najczęściej występujących klęsk żywiołowych. Należy zachować ostrożność, a ogień rozpalać w miejscach tylko do tego wyznaczonych. Na kolejnym przystanku „Zbieramy grzyby”, w które okolica jest bardzo bogata. Odgrywają one ważną rolę współżyjąc z drzewami (mikoryza)  czy też rozkładając drewno drzew obumarłych. Na swojej drodze spotkamy grzyby jadalne jak i trujące, dlatego warto mieć ze sobą klucz do oznaczania grzybów. Spotkać tu możemy borowika szlachetnego, koźlarza babkę czy maślaki.  Wędrując dalej ścieżką dowiemy się na temat jednego z problemów z jakim borykają się leśnicy, a mianowicie zagadnieniu „Śmieci i las”. Odnowienie lasu prowadzi do powstania nowych drzewostanów, wyciętych bądź zniszczonych przez klęski np. pożar. „Uprawy leśne” służą właśnie odbudowie lasu.  Na ścieżce nie raz spotkamy duże kopce zbudowane z resztek roślinnych przez mrówki. Są one zabezpieczone drewnianą konstrukcją, co może uchronić je przez zniszczeniem np. przez dziki. Następny przystanek mówi o „Ochronie ptaków”, które licznie tu występują. Pomagają im również leśnicy np. poprzez wieszanie skrzynek lęgowych. Ptaki owadożerne ograniczają w znacznym stopniu liczebność szkodliwych owadów leśnych. Wędrując dalej ścieżką dowiemy się na temat „Zwierzyny łownej”. W lasach Bratkowic spotkać możemy jelenia europejskiego, sarnę czy dzika. W trakcie leśnej wędrówki może uda nam się natrafić na tzw. „zrzuty” czyli poroże jelenia, które co roku odbudowuje sobie nowe. Na ścieżce znajduje się „Krzyż milenijny” z figurką Matki Boskiej, który został ustawiony na niewielkim wzniesieniu w drzewostanie sosnowym.  Pomiędzy sosnami rozwieszony jest duży drewniany różaniec. Ostatni przystanek na ścieżce to „Krzyż przydrożny”.

 

Ciekawostka: Bratkowice swymi początkami sięgają XIV wieku. Większość historyków utożsamia je z średniowieczną osadą Donatową. Bratkowice (Donatowa), lokowane na południowym skraju olbrzymiej niegdyś Puszczy Sandomierskiej, w ciągu wieków powiększała swój obszar przez zagospodarowywanie terenów leśnych.

Informacja: Usytuowanie ścieżki przy drodze, w sąsiedztwie siedziby leśnictwa czyni ją w pełni dostępną o każdej porze roku. Warto zaznaczyć, ze ścieżka dostępna jest również dla rowerzystów. Ścieżka należy do Szlaku Przyrodniczego  Puszczy Sandomierskiej – więcej na stronie www.puszczasandomierska.lasy.gov.pl.

 

Fot. M.Jedynak

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo