Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Brzozów - Zdrój

Brzozów - Zdrój

Lokalizacja: Brzozów, gm. Brzozów, powiat brzozowski

Cel utworzenia: Ścieżka przebiega przez las o bogatym składzie gatunkowym i urozmaiconej budowie: drzewostan dębowo-jaworowo-jodłowy, starodrzewy modrzewia, dębu i jodły, naturalne polany żerowe dla zwierzyny oraz ols jesionowy.

Wskazówki dojazdu samochodem/autobusem: Od Brzozowa należy jechać w kierunku Zmiennicy i po ok. 3 km przy pomniku brzozowskich ofiar Holocaustu należy skręcić w prawo w asfaltową drogę leśną do parkingu przy leśniczówce. Lub Jadąc od Krosna przez Malinówkę, przed Brzozowem skręcić w lewo przy wspomnianym pomniku.

Długość trasy/czas przejścia: 2,5km/2h

Infrastruktura turystyczna i oznaczenie ścieżki: Ścieżka ma kształt pętli, ową pętlę otwiera parking i duża, bardzo dobrze utrzymana wiata z miejscem na ognisko, koszami i ławeczkami. Nieopodal znajduje się kapliczka votum z 1995 r. Trasa ta jest wprost idealna na wycieczki z dziećmi i na spacery. Opatrzona 14 przystankami z tablicami informacyjnymi.

 

Opis trasy: Ścieżka znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. Rozpoczyna się przy leśniczówce Brzozów – Podlesie. Przystanek nr 1 poświęcony jest tematyce siedliskowych typów lasu, gdzie dowiadujemy jakie są powiązania pomiędzy składem gatunkowym drzewostanu, a siedliskim na którym on występuje, czyli zespołem czynników glebowych i klimatycznych. Na glebach ubogich i nieurodzajnych często występują lite bory sosnowe, na bardziej żyznych mieszane drzewostany liściaste, zaś w części górskiej i podgórskiej Podkarpacia bardzo często rośnie buczyna karpacka w różnych wariantach. Wędrując do przystanku trzeciego przechodzi się przez luki w drzewostanie (przystanek nr 2). Na przystanku nr 3 występuje naturalny drzewostan, w składzie którego przeważają dęby, jawory i jodły. Idąc dalej, na przystanku nr 4 znajduje się naturalny wysięk wody i powstała w jego wyniku młaka śródleśna, gdzie w runie rośnie m.in. kozłek, świerząbek orzęsiony, sitowie leśne, sit rozpierzchły oraz knieć błotna. Na przystanku nr 5 można się dowiedzieć jakie są formy domieszek w drzewostanach, zaś na kolejny szósty przystanek jest poświęcony tzw. przestojom – w tym wypadku modrzewiowym, dębowym i jodłowym. Na przystanku nr 7 znajduje się naturalna polana śródleśna, która jest miejscem żerowym dla wielu zwierząt, w tym saren i zajęcy. Nieco dalej na przystanku nr 8 w drzewostanie występuje sosna czarna, zwana inaczej sosną austriacką, która nie jest naszym rodzimym drzewem i został sprowadzona do Polski w połowie wieku XVIII. Przystanek 9 poświęcony jest fazom rozwojowym drzewostanów, zaś na przystanku nr 10 przestawione zostały cechy jakie posiada jodła, zarówno jako szczególnie cenny gatunek lasotwórczy, ale także jako ciągle ceniony surowiec drzewny. Na przystanku nr 11 występuje naturalny las typowy dla terenów wilgotnych jakim jest ols jesionowy. Kolejny przystanek nr 12 dotyczy kwestii historycznych i kulturowych: Brzozów – Zdrój, zaś na przystanku nr 13 zostaje omówiona bardzo ważna rola wody, jaką jest kształtowanie na przestrzeni czasu rzeźby powierzchni Ziemi. Przedostatni przystanek nr 14 ukazuje jak ważne dla pszczół są tzw. rośliny miododajne oraz spadź występująca na drzewach liściastych oraz iglastych. Przy ostatnim przystanku nr 15 znajduje się kapliczka wotywna, którą wybudowano w 1995 roku, a nieco dalej stanowiska bluszczu wspinającego się po pniach drzew. 

 

Ciekawostka: Nazwa ścieżki przyrodniczej ma związek z poszukiwaniami ropy naftowej jakie miały tu miejsce na początku XX w. Wtedy to zamiast ropy na głębokości 300 metrów natrafiono na wody mineralne, solanki jodowo-bromowe. Wybudowano wtedy piętrowy dom zdrojowy. Jednak został on zniszczony podczas II wojny światowej i obecnie wody mineralne nie są eksploatowane. Do dnia dzisiejszego zachowały się ślady w postaci ruin fundamentów, studni, pozostałości po parkach i ogrodach".

Informacja: Ścieżkę warto odwiedzić każda porą roku. Najlepiej wiosną – w pełni kwitnienia oraz jesienią kiedy drzewa pięknie się wybarwiają. Trasa łagodna, bez stromych podejść i zejść. Szczegółowe informacje na temat ścieżki " Brzozów -Zdrój"  można uzyskać w Nadleśnictwie Brzozów.

 

Fot. M.Jedynak, M.Marański

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo