Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Bukowy Las

Bukowy Las

Lokalizacja: Narol, gm. Narol, powiat lubaczowski

Cel utworzenia: Trasa ścieżki przyrodniczej została wyznaczona przez leśny rezerwat przyrody „Bukowy Las”, który swoim zasięgiem obejmuje pozostałości rozległych lasów bukowych, które dawnej dominowały na Roztoczu.

Wskazówki dojazdu samochodem/autobusem: Dojazd autobusem PKS do Narola na przystanku głównym lub na żądanie w pobliżu Nadleśnictwa, następnie należy się skierować do siedziby Nadleśnictwa i 200 m od niej idąc w stronę Cieszanowa należy skręcić w prawo w drogę dojazdową prowadzącą do ścieżki.

Długość trasy/czas przejścia: 1,5 km/1 h

Infrastruktura turystyczna i oznaczenie ścieżki: Na trasie ścieżki rozmieszczone są 4 tablice przystankowe oraz urządzone są 2 miejsca wypoczynku. Kierunek marszu na ścieżce wyznaczają znaki na drzewach w postaci kwadratów malowanych po przekątnej na biało-czerwono oraz zielone strzałki z napisem „ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza”.

 

Opis trasy: Trasa ścieżki biegnie przez teren Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, na terenach Nadleśnictwa Narol. Ścieżka „Bukowy Las” usytuowana jest na terenie rezerwatu "Las Bukowy" pod Narolem, położonego w obrębie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej.
Rezerwat ten stanowi wśród rozległych sośnin pozostałość pralasów bukowych panujących niegdyś na Roztoczu. Zbiorowiskiem roślinnym dominującym w rezerwacie jest podgórska forma buczyny karpackiej o wysokim stopniu naturalności.

Wzdłuż całej trasy ścieżki uwagę naszą przyciągają stare, ponad 150-letnie buki i jodły o imponujących rozmiarach, pięknym pokroju i ciekawych kształtach. Osobliwością rezerwatu są łany pięknie kwitnącego wiosną czosnku niedźwiedziego. Licznie reprezentowany jest świat zwierząt. Trasa ścieżki liczy ok. 1,5 km długości, czas przejścia ok. 1,5 godz., optymalna wielkość grupy 20 osób.

 

 

Więcej informacji na temat rezerwatu można znaleźć tutaj: Rezerwat "Bukowy Las"

 

Fot. M.Jedynak, M.Sebatianka

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo