Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Do Złotej Studzienki

Do Złotej Studzienki

Lokalizacja: Cergowa, gm. Dukla, pw. krośnieński

Cel utworzenia: Ścieżka przygotowana została z myślą o młodzieży szkolnej i pielgrzymkach zdążających do słynnego źródła. Ukazuje również  walory rezerwatu „Tysiąclecia na Górze Cergowej”.

Wskazówki dojazdu samochodem/autobusem: Można tu dojechać z Dukli przez przysiółek Cergowej – Zakluczynę. W tym celu, jadąc od Krosna, należy skręcić w lewo w ul. Cergowską i koło figurki Matki Bożej, pojechać prosto. Dojazd komunikacją publiczną z Krosna i Miejsca Piastowego do Dukli, skąd żółtym szlakiem można dojść na piechotę.

Długość trasy/czas przejścia: 4km/2h

Infrastruktura turystyczna i oznaczenie ścieżki: Ścieżka posiada dobrze utrzymaną infrastrukturę szlakową, jest dobrze oznakowana, w standardzie ścieżek edukacyjnych – biało-żółte kwadraty 10x10 malowane po przekątnej. Ścieżka zaopatrzona jest w 7 przystanków.

 

Opis trasy: Nadleśnictwo Dukla w 2000 r. wytyczyło ścieżkę przyrodniczą "Do Złotej Studzienki", która cieszy się dużą popularnością.  Ścieżka rozpoczyna się na skraju lasu w miejscu, w którym stykają się dwa ekosystemy – polny i leśny. Takie miejsca przyrodnicy nazywają ekotonami. Dalsza trasa prowadzi już przez zwarty kompleks leśny, w którym dominują buki, jodły i lipy – stanowią one pozostałości dawnej puszczy karpackiej. W runie lasu można odszukać m.in. lilie złotogłów, miesięcznice trwałe, obrazki plamiste i tojady wiechowate. Obszar ten wyróżnia się specyficznym, stosunkowo ciepłym mikroklimatem, co sprzyja dużej różnorodności gatunków. Po przejściu kilkuset metrów wchodzimy do rezerwatu „Tysiąclecia na Cergowej Górze”, który został utworzony w 1963 r. Wędrując trasą ścieżki warto także zwrócić uwagę na podszyt  i licznie tu występujące tu gatunki krzewów, m.in. bez czarny, bez koralowy, wiciokrzew suchodrzew, dereń świdwa i leszczyna pospolita. Przy ścieżce znajdują się także fragmenty bardzo rzadkich w Polsce zbiorowisk leśnych z dominacją klonu jawora  – jaworzyny górskiej – a runie języcznika zwyczajnego. Także można tu spotkać cisy. Przystanek stawy, to dawne ujęcie wody pitnej, częściowo osuszone. Jest  dobrym miejscem dla rozrodu płazów takich jak traszka zwyczajna, górska czy karpacka, salamandra plamista, kumak górski oraz gadów takich jak zaskroniec. Przy dojściu do „Złotej Studzienki” na powierzchni przeszło 1,5 ha występują bardzo ciekawa roślina krzewiasta – kłokoczka południowa. Miejscem od którego Według przekazów, w pobliżu tego miejsca miał swoją pustelnię św. Jan z Dukli. Na terenie rezerwatu znajdują się także liczne ostańce skalne oraz kilka jaskiń. Na zwietrzałym piaskowcu rosną m.in. zanokcica skalna, paprotka zwyczajna, mchy, porosty i wątrobowce. Wychodząc z rezerwatu wkraczamy do wielogatunkowego i różnowiekowego lasu gospodarczego. Ten las górski występuje na bogatym siedlisku, łącząc w sobie cechy wyżynne i górskie. Spotkać tu możemy buka, brzozę, dęba, wiąza, jawora, graba czy klona polnego. Na niektórych starych drzewach spotkamy bluszcz w formie kwitnącej. W rezerwacie i jego pobliżu znajduje się szereg oczek wodnych , które powstały na skutek osunięcia się zboczy Cergowej. W większości są to nieduże zbiorniki wodne, a najbardziej znane z nich nazywane jest „Morskim Okiem”.

 

Ciekawostka: Należy pamiętać, iż fragmenty ścieżki biegną rezerwatem "Tysiąclecia na Górze Cergowej". Tutejsza szata roślinna jest bardzo bogata, liczy sobie 156 gatunków roślin naczyniowych. Występuje tu m.in.23 gatunki roślin chronionych, 33 gatunki górskie, wśród nich są:  kłokoczka południowa, bez herb, wawrzynek wilczełyko, języcznik zwyczajny. Ponadto stwierdzono występowanie ponad 100 gatunków grzybów.

Informacja: Ścieżkę warto odwiedzać każda porą roku. Jest to trasa górska wiodąca częściowo dość stromym podejściem. Warto mieć buty terenowe.

 

Więcej informacji na temat rezerwatu można znaleźć tutaj: Rezerwat "Tysiąclecia na Cergowej Górze"

 

Fot. M.Jedynak, K.Kiwior

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo