Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Kopaniny

Kopaniny

Lokalizacja: gm. Dynów, pow. rzeszowski

Wskazówki dojazdu samochodem/autobusem: Wyjście na ścieżkę znajduje się przy drodze leśnej łączącej Dąbrówkę Starzeńską z Żohatynem. Jadąc od Dynowa na południe, przekraczamy San i za mostem skręcamy w prawo na ul. Bartkówka. W Dąbrówce Starzeńskiej mijamy ruiny zamku po lewej stronie i za zakrętem, tuż przed Szkołą Podstawową skręcamy w lewo. Po ok. 5 km przy rozwidleniu dróg znajduje wyjście na ścieżkę. Najbliższy przystanek PKS znajduje się w Dąbrówce Starzeńskiej w odległości ok. 5 km

Główne atrakcje/cel utworzenia: Ciekawe obiekty geologiczne w tym odkrywka fliszu karpackiego oraz przyroda Pogórzy i prowadzona tutaj gospodarka leśna.

Długość trasy/czas przejścia: 3 km

Infrastruktura turystyczna i oznaczenie ścieżki: Przy wejściu na ścieżkę znajduje się miejsce gdzie można zostawić samochód. 200 m od początku ścieżki znajduje się pole  biwakowe „Niezapominajka”, z wiatą i deszczochronem będące pod zarządem Nadleśnictwa Dynów. Każdy turysta może rozbić tutaj namiot po wcześniejszym uzgodnieniu z Nadleśnictwem w Dynowie. Ścieżka opatrzona jest 8 przystankami tematycznymi. Tor ścieżce nadają strzałki kierunkowe oraz znaczki na drzewach (znak ścieżki spacerowej 10x10 cm,).

 

Opis trasy: Dla tych, którzy oprócz zwiedzania lasu i podziwiania go chcą dowiedzieć się czegoś o przyrodzie Pogórzy i gospodarce leśnej, leśnicy przygotowali tutaj leśno – przyrodniczą ścieżkę. Położona jest w północno-zachodniej części Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Przemierzając jej trasę możemy podziwiać silnie pofałdowany, malowniczy podgórski krajobraz oraz bogactwo flory i fauny tu występującej. Ścieżka przedstawia charakterystykę lasów Pogórza, rolę mikrosiedlisk w lesie, rolę martwego drewna w ekosystemie leśnym oraz niektóre zagadnienia leśnictwa, takie jak ochrona lasu przed zwierzyną, pozyskiwanie drewna i wiele innych. Warunki klimatyczne i topograficzne sprzyjają występowaniu wielu gatunków drzew, stąd siedliska leśne cechuje duża różnorodność gatunkowa. Ścieżka przebiega przez teren występowania rzadkich roślin, takich jak wawrzynek wilczełyko czy lilia złotogłów oraz zwierząt takich jak kumak górski, orlik krzykliwy i bocian czarny. Występuje tu roślinność charakterystyczna dla zbiorowiska leśnego zwanego podgórską formą buczyny karpackiej o wysokim stopniu naturalności. Na trasie ścieżki urządzone jest stanowisko czynnej ochrony płazów. Na początku ścieżki można zobaczyć odkrywkę fliszu karpackiego pochodzącego z okresu trzeciorzędu. Część ścieżki prowadzi nad potokiem Kruszenica.

 

Ciekawostka: Nazwa ścieżki pochodzi od uroczyska zwanego Kopaniny, którego najwyższy szczyt ma 333,4 m n.p.m.

Informacje: Ścieżkę najlepiej odwiedzić wiosną i latem (V-VIII). Trasa ścieżki jest średnio trudna, nie mniej jednak ze względu na strome zejście/podejście w części ścieżki zaleca się pokonywać ją w dobrych butach terenowych. Czas przebycia trasy wynosi ok. 2-2,5 h.

 

Fot. M.Jedynak

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo