Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Przy Zamku Kamieniec

Przy Zamku Kamieniec

Lokalizacja: Odrzykoń, gmina Wojaszówka, pow. krośnieński.
Cel utworzenia: Celem utworzenia ścieżki jest ukazanie bogactwa fauny i flory oraz ciekawej rzeźby terenu wraz z wychodniami skalnymi.
Wskazówki dojazdu samochodem/autobusem: Jadąc od Rzeszowa w Lutczy należy skręcić w prawo na Krosno (droga nr 991), następnie w miejscowości Czarnorzeki na skrzyżowaniu należy skręcić w stronę zamku. Jadąc od strony Krosna należy kierować się w stronę Odrzykonia (ul. Białobrzeską, następnie ul. Kamienieckiego) aż do zamku. Przy zamku znajduje się parking gdzie można zostawić samochód. Ścieżka tworzy pętlę, zaczyna się i kończy przy parkingu pod zamkiem. Ścieżka położona jest ok. 10 km od Krosna.
Długość trasy/czas przejścia: 1,5 km /ok. 1,5h
Infrastruktura turystyczna i oznaczenie ścieżki: Ścieżka opatrzona jest 5 przystankami tematycznymi z tablicami informacyjnymi. Na ścieżce znajdują się poręcze, mostki oraz ławeczki do odpoczynku. Trasa oznaczona jest znakami ścieżek – kwadrat biało-czerwony malowany po przekątnej.

 

Opis trasy: Ścieżka przyrodnicza rozpoczyna się poniżej zamku przy karczmie „U Jana”. Tuż za ogrodzeniem skręcamy w prawo wchodząc na drogę polną, która po kilkudziesięciu metrach prowadzi wąwozem do wejścia na ścieżkę. Tu dwie duże tablice informacyjne - zawierające opis i szkic ścieżki. Po zapoznaniu się z tymi informacjami kierujemy się prosto gdzie udeptana ścieżka prowadzi nas do przystanku Nr 1. Teren od wejścia na ścieżkę charakteryzuje się pięknymi widokami na masyw Królewskiej Góry (541 m n.p.m.), wieże telewizyjną na Suchej Górze (531 m n.p.m.) oraz ruiny Zamku Kamieniec. Przemierzając trasę ścieżki słyszymy głosy licznych ptaków jak np. kosa, sójki, myszołowa zwyczajnego, kruka, dzięcioła, pliszki i zięby. W dziuplach lęgowych mieszkają tu sikorki, muchołówki, kowaliki i pełzacze. W runie spotykamy borówkę czarną. Idąc w kierunku przystanku nr 2 spotykamy wyraźnie widoczne wychodnie skalne -z niewielką grotą w jednej z nich - zwaną "Smoczą Jamą". W drodze do przystanku nr 3 mijamy z prawej strony niszę osuwiskową, poniżej której rośnie piękny młodnik jodłowy - pozostały po usunięciu starodrzewia. Przechodząc przez mostek ukazuje się nam koryto Wgrębnego Potoku z kępami olszyn. Runo leśne zaczyna tutaj być bardziej bogate i urozmaicone. Występuje tu sit siny, narecznica samcza oraz kępy mchów i porostów. Przy przystanku nr 3 znajduje się nieczynne wyrobisko skalne gdzie możemy zaobserwować zjawisko naturalnej sukcesji roślinnej, która zaciera ślady dawnej eksploatacji. Można tu spotkać wygrzewającą się na skałach żmiję zygzakowatą, a w dolinie płynącego potoku pożytecznego zaskrońca i padalca. W sąsiedztwie wyrobiska rośnie sosna wejmutka wprowadzona tu sztucznie jako gatunek obcy, mało odporny na miejscowe warunki. Przechodząc drogą leśną wzdłuż potoku do przystanku nr 4 zauważyć można na brzegach rosnący żywiec gruczołowaty i wilczomlecz migdałolistny. Po lewej stronie drogi urządzono stanowisko czynnej ochrony płazów tzw. oczko wodne, gdzie obserwować można okazy płazów, których identyfikację ułatwia stojąca w pobliżu kolorowa tablica. Kontynuując przejście trasą wzdłuż potoku, przy przystanku nr 4, po prawej stronie zauważymy wysadzone w czworobok okazałe daglezje będące pomnikami przyrody. Idąc w kierunku przystanku nr 5 pokonujemy ostre wzniesienie z wyraźnie widocznym wyrobiskiem skalnym. Na tym miejscu zwanym "harcerską polaną" w okresie międzywojennym obozowali harcerze Chorągwi Rzeszowskiej. Dzisiaj ten fakt przypomina odtworzony krzyż oraz głaz z wyrytym znakiem "Polski Walczącej" poświęcony bohaterom "Szarych Szeregów". Wychodząc na skraj lasu widzimy pojedyncze zabudowania Podzamcza. W runie dominuje rdest ostrokończysty dochodzący do 2,5 m wysokości, szczawik zajęczy, zawilec gajowy, lepiężnik biały i podagrycznik pospolity. Pokonując kładkę kierujemy się na ścieżkę która pnie się w górę lewą stronę Potoku Zamkowego. Bystry obserwator zauważy ukryte nory, naturalne kryjówki, gniazda - miejsca bytowania zwierzyny. Wychodząc z lasu kierujemy się w stronę zamku gdzie kończy się trasa ścieżki.  

Ciekawostka: Ścieżka zaczyna się i kończy przy ruinach zamku Kamieniec w Odrzykoniu. Budowla pochodzi z XIV wieku. Została zniszczona przez najazd wojsk Rakoczego i od tamtego czasu już nie wróciła do dawnej świetności. W XIX w. posiadłości nabył Aleksander Fredro, który na podstawie prawdziwej historii sporu o zamczysko napisał „Zemstę”.
Informacja: W okresie wiosennym najpełniej uwidaczniają się walory ścieżki - bujnie rozwija się roślinność dna lasu z wieloma gatunkami roślin chronionych i rzadkich, a las rozbrzmiewa głosami ptaków. Zaleca się mieć buty terenowe wędrując ścieżką.

Fot. A.Gancarz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo