Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Trzy ścieżki tożsamości

Trzy ścieżki tożsamości

Lokalizacja: Dubiecko – Wybrzeże – Piątkowa – Słonne – Podbukowina – Winne – Dubiecko.

Wskazówki dojazdu samochodem/autobusem: Dojazd samochodem/autobusem od Dynowa w kierunku Przemyśla (14 km). Najlepiej samochód zostawiać w Dubiecku gdzie ścieżka ma swój początek i gdzie po zapętleniu wraca.

Długość trasy/czas przejścia: 23 km / 7h

Infrastruktura turystyczna i oznaczenie ścieżki: Szlak jest oznakowany znakami graficznymi tj. kwadratami o barwie biało – czerwonej po przekątnej. Na trasie znajdują się tabliczki kierunkowe oznaczone jako Szlak TPZD (Szlak Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej). Ponadto trasa opatrzona jest licznymi tablicami informacyjnymi, których najwięcej znajduje się na trasie pomiędzy rezerwatem „Kozigarb” a rezerwatem „Broduszurki”. W okolicach najwyższego wzniesienia tj. Góry Łubienki, na terenie Nadleśnictwa Dynów znajduje się stanica turystyczna.

 

Opis trasy: Wędrowanie proponujemy rozpocząć w Dubiecku, ponieważ na Rynku znajduje się pierwsza tablica pokazująca przebieg trasy. Należy kierować się na zachód (w stronę Dynowa), by przed Kresowym Domem Sztuki skręcić w lewo na drogę prowadzącą do Wybrzeża. W czasie II wojny światowej hitlerowcy wybrukowali spory odcinek tej drogi z Dubiecka do Wybrzeża płytami nagrobnymi z cmentarza żydowskiego. Tutaj przechodzimy przez kładkę na drugi brzeg Sanu  i skręcamy w prawo. Na uwagę zasługuje wierzchołek wzgórza wznoszący się 65 m nad poziom rzeki. Jest to grodzisko, które zostało zniszczone prawdopodobnie w 1260 r. podczas odwrotu wojsk tatarskich. Mijamy grodzisko i idąc trasą szlaku dochodzimy do polany śródleśnej, na skraju której znajduje się duży drewniany krzyż. Pniemy się w górę, by po około 30 minutach przez las i wąwozy dojść do rozległych pól - teren po byłej wsi Górna Połchowa.  Jedną z nielicznych pamiątek po wsi jest kapliczka, którą spotkamy na naszej trasie. Opuszczamy rozległe pola oraz łąki i wchodzimy ponownie w głąb lasu, gdzie dotrzemy do stanicy turystycznej. Kontynuując dalej wędrówkę wspinamy się na najwyższy punkt w okolicy – Górę Łubienkę (449 m npm). Skręcamy w prawo w kierunku Piątkowej gdzie warto zobaczyć cerkiew parafialną p.w. św. Dymitra z 1732 r. Wychodząc z drogi spod cerkwi na drodze asfaltowej skręcamy w lewo by po ok. 800 m stromo pod górę skręcić w prawo w kamienistą drogę. Na szczycie polany na skraju lasu szlak rozchodzi się na: Słonne i Wybrzeże. Idąc prosto, schodzimy drogą leśną stromo w dół, która zaprowadzi nas do kładki nad Sanem do Słonnego. Przechodzimy przez kładkę i skręcamy w lewo, by wędrować wzdłuż Sanu. Następnie droga przechodzi w szutrową, a ścieżka skręca w prawo stromo pod górę do rezerwatu „Kozigarb”. Na tym odcinku spotkamy wiele ciekawych tablic edukacyjnych opisujących życie lasu. Szczególnie interesującym miejscem na obrzeżach rezerwatu jest aleja dębowa, którą wiedzie nasza trasa. Dochodzimy do miejscowości Podbukowina gdzie szlak prowadzi nas do torfowiskowego rezerwatu „Broduszurki”. W rezerwacie urządzona jest ścieżka dydaktyczno - przyrodnicza "Winne-Podbukowina". Z rezerwatu, drogą wiodącą przez wieś Winne, dochodzimy do podnóża wzniesienia zwanego Łysą Górą. Przy kapliczce, znajdującej się przy skrzyżowaniu dróg, skręcamy w lewo, po prawej mijamy północny stok Łysej Góry. Zaraz ukaże się widok na Dubiecko - na pierwszym planie kościół parafialny i Kresowy Dom Sztuki. Skręcamy w prawo i polną drogą dochodzimy do cmentarza „ruskiego”. Stąd dochodzimy do drogi asfaltowej Dubiecko – Wybrzeże zamykając pętlę naszej trasy.

 

Informacja: Ze względu na charakter trasy doradzamy, aby nie planować przejście całej pętli szlaku (choć oczywiście jest to możliwe) w ciągu jednego dnia. Polecamy spędzić tutaj kilka dni i podzielić go na krótsze odcinki w zależności od możliwości kondycyjnych uczestników wycieczki np.

– Wybrzeże – Słonne (bez schodzenia do Piątkowej) o długości trasy 8 km.

– Rezerwat „Kozigarb”- rezerwat „Broduszurki” (odcinek edukacyjny) o długości trasy 4,5 km

– Dubiecko - Rezerwat „Broduszurki” o długości trasy 4 km (możliwy dojazd rowerem)

– „Mała pętla piątkowska” od Cerkwi w Piątkowej do miejsca widokowego na wzniesieniu 433 m n.p.m. i z powrotem o długości trasy 5,5 km

Ciekawostki: Murowana cerkiew greckokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1927 r., w której od 2003 r. funkcjonuje się Kresowy Dom Sztuki. Odbywa się tutaj wiele inicjatyw kulturalnych, w sezonie letnim odbywają się tutaj liczne wystawy.

Muzeum Skamieniałości i Minerałów w Dubiecku w którym zgromadzono kilka tys. eksponatów. Znaczna część zbiorów to skamieniałości fliszu karpackiego (ryby, kraby, rośliny) i kości ssaków plejstoceńskich (np. mamutów, nosorożców włochatych, reniferów). Godziny otwarcie telefonicznie do uzgodnienia (tel. 889 829 108)

Zespół pałacowo-parkowy w Dubiecku, na który składają się: XVI-w. zamek zbudowany przez Stanisława Stadnickiego, zwanego „diabłem łańcuckim”, stanowiący później własność rodziny Krasickich. Po licznych przebudowach zamek stracił swój charakter obronny i stał się skąpaną w zieleni rezydencją. Wokół pałacu rozciąga się park z przełomu XVIII i XIX w. Obecnie pałac jest własnością prywatną, funkcjonuje w nim hotel i restauracja.

Drewniana cerkiew greckokatolicka p.w. św. Dymitra z 1732 r. w Piątkowej, obecnie nie użytkowana. Stanowi doskonały przykład barokowej, ludowej architektury ruskiej. Jest to jedna z najładniejszych cerkwi w Polsce południowo-wschodniej.

 

 

Fot. M.Jedynak

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo