Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

W przełomie Jasiołki

W przełomie Jasiołki

Lokalizacja: Stasiane, gm. Jaśliska, pw. krośnieński

Cel utworzenia: Ścieżka udostępnia dla odwiedzających teren rezerwatu przyrody „Przełom Jasiołki”.

Wskazówki dojazdu samochodem/autobusem: Z drogi nr 19 należy skręcić na skrzyżowaniu w Tylawie na drogę nr 897 w kierunku Komańczy. Po ok. 2 km przed mostem po prawej jest zjazd na parking i pole namiotowe „Stasiane” z początkiem ścieżki.

Długość trasy/czas przejścia: 4km/2h

Infrastruktura turystyczna i oznaczenie ścieżki: Na początku ścieżki znajduje się pole namiotowe „Stasiane” należące do Nadleśnictwa Dukla, a przy nim  miejsce na ognisko. Ścieżka opatrzona jest 7 przystankami z tablicami informacyjnymi.  Ma charakter pętli. W miejscach wymaganych znajdują się poręcze i umocnienia na ścieżce. Ścieżka oznakowana jest biało-zielonym kółkiem.

 

Opis trasy: Ścieżka przyrodnicza prowadzi przez rezerwat przyrody „Przełom Jasiołki”, który został utworzony w 1976 r., wzdłuż przełomowego odcinka rzeki Jasiołka. O tym mówi przystanek nr 1. Zaraz na początku wędrówki znajdują się liczne stanowiska smotrawy okazałej oraz tojadów – mołdawsksiego i wiechowatego. Większość trasy przechodzi przez tereny leśne – żyzna buczyna karpacka z miesiącznicą trwałą w runie. Z drzew na tym obszarze występują tu jeszcze jawory, wiązy i jodły. Na przystanku nr 2 spotkamy okopy pozostałe po walkach o Przełęcz Dukielską. Następny przystanek nr 3 przybliży nam temat geologii terenu. Na zboczu góry Ostra wytworzyły się gołoborza złożone z pokruszonych w wyniku naturalnej erozji piaskowców. W tym miejscu wytworzyło się także niezwykle cenne zbiorowisko leśne złożone głównie z jaworów z domieszką buków i wiązów górskich oraz jodły i brzozy – jaworzyna górska z języcznikiem zwyczajnym. Jest to jedno z największych stanowisk tej rzadkiej paproci w Polsce (ok. 1/10 krajowej populacji tego gatunku), o czym przekonamy się na tym przystanku nr 4. W runie można spotkać m.in. żywiec gruczołowaty, żywokost sercowaty oraz paprocie – rozchodnik skalny i paprotkę zwyczajną. W tam małym rezerwacie stwierdzono występowanie aż 300 gatunków roślin naczyniowych, m.in. lilii złotogłów, ciemiężycy zielonej, parzydła leśnego i wawrzynka wilczełyko. Dalsza wędrówka odbywa się starą drogą łemkowską, przy której znajduje się przystanek nr 5. Ułatwia ona zejście ze zbocza góra Ostra. Po obu stronach rozciąga się drzewostan mieszany –grąd, złożony z buka, jawora, wiąza górskiego, graba, lipy, olszy szarej i jodły pospolitej oraz jesiona wyniosłego. Poznamy go na przystanku nr 6.  W runie występują tu m.in. gajowiec żółty, kopytnik pospolity i szczyr trwały. Następnie ścieżka prowadzi do ostatniego przystanku nr 7, miejsca w którym Jasiołka przeciska się bardzo wąskim przesmykiem pomiędzy szczytami Piotruś (728 m) i Ostra (687 m). Miejscami szerokość rzeki nie przekracza 20 metrów, a wysokość urwisk skalnych sięga 30 metrów.

 

Ciekawostka: Teren, w którym się znajdujemy był świadkiem krwawych walk o Przełęcz Dukielską. Przy obecnej ścieżce rozmieszczone były stanowiska ciężkich dział. Aby umożliwić ostrzał wycięto całe połacie lasu w kierunku zachodnim i południowym. Dziś jeszcze można "czytać" ślady walk po zniszczeniach w drzewostanie. Wiele drzew ciągle żyje z odłamkami pocisków. Rosnące poniżej zagajniki brzozowe to efekt naturalnej sukcesji na gruncie kiedyś wylesionym przez walczące wojska. Przywrócenie na tym terenie zdrowego, wielogatunkowego lasu to długi proces, który potrwa jeszcze kilkadziesiąt lat.

Informacja: Trasa ścieżki prowadzi wzdłuż przełomowego odcinka rzeki Jasiołka , teren trudny spadzisty o kamienistym podłożu, różnica wzniesień wynosi 250 m. Ścieżkę warto odwiedzić każdą porą roku - wiosna, lato – wtedy kwitną rośliny, jesienią ze względu na kolorowe drzewa i owocostany miesięcznicy trwałej.  

 

Więcej informacji na temat rezerwatu można znaleźć tutaj: Rezerwat "Przełom Jasiołki"

 

Fot. A.Gancarz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo