Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Wodospad Trzy Wody

Wodospad Trzy Wody

Lokalizacja: Kombornia, gm. Korczyna, pw. krośnieński

Cel utworzenia: Ścieżka prowadzi do najokazalszego pomnika przyrody nieożywionej na terenie Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego – „Wodospadu Trzy Wody”.

Wskazówki dojazdu samochodem/autobusem: Jadąc od Rzeszowa drogą E 371 na południe. W miejscowości Kombornia skręcamy w prawo przy kierunkowskazie Kombornia 3. Wyjście na ścieżkę znajduje się po prawej stronie drogi łączącej Kombronię z Korczyną, w przysiółku Mroczki, obok przejściowego składu drewna Kombornia.

Długość trasy/czas przejścia: 1 km/ 40 min.

Infrastruktura turystyczna i oznaczenie ścieżki: Ścieżka zaopatrzona jest w trzy przystanki z tablicami informacyjnymi. Ścieżka oznaczona w standardzie ścieżek przyrodniczych.

 

Opis trasy: Ścieżka przyrodnicza zlokalizowana jest na terenie Czarnorzecko  -  Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Wodospad znajduje się na północnym stoku pasma Działu. Ścieżka swój bieg rozpoczyna  obok przejściowego składu drewna Kombornia, gdzie umieszczona została tablica informacyjna z ogólnymi informacjami o trasie ścieżki oraz wyznaczonych na niej trzech przystankach.  Pierwszy przystanek „Zaginione skałki” pokazuje wychodnie skalne wyraźnie zaznaczające się w topografii terenu. Jest to grupa skał ciągnących się w obrębie wierzchowiny na przestrzeni około 200 m. Największa z nich ma długość około 40 m i  wysokość 3 - 7 m.  Wędrując ścieżką można zobaczyć, na niektórych starych sosnach, ślady nacięć wykonane jakimś ostrym, wąskim narzędziem. Głębokie rowki znajdują się w dolnej części pni żywych drzew na szerokiej powierzchni pozbawionej kory. Nie jest to oczywiście akt wandalizmu, ale stare ślady żywicowania. Następnie w okolicach przystanku nr 2 dotrzemy do grupy okazałych modrzewi, a  następnie schodząc w dół przez drągowinę jodłową napotykamy na stanowisko sosny czarnej , gdzie zobaczymy ich kilkanaście sztuk. Wędrując dalej ścieżką dochodzimy do potoku, gdzie słychać już szmer wody spływającej ze skały. Jest to punkt kulminacyjny ścieżki, którym jest „Wodospad Trzy Wody” w Komborni. Jest to największy i najbardziej malowniczy wodospad położony w  Czarnorzecko -Strzyżowskim Parku Krajobrazowym. Wodospad uformował się w korycie niewielkiego potoku na wychodni piaskowca ciężkowickiego. Próg wodospadu osiąga wysokość około 5 m, szerokość u podstawy ok. 6 m, natomiast w górnej części 2 m. Ułożony jest z dużych bloków piaskowcowych. Dolina potoku ma typowy dla tych terenów kształt litery V. Ilość przepływającej wody przez wodospad jest okresowo zmienna, zależy od zasobów wodnych otaczających go cieków.

 

Ciekawostka: „Wodospad Trzy Wody” do którego prowadzi ścieżka przyrodnicza został ustanowiony pomnikiem przyrody w 2008 r. z inicjatywy Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz Nadleśnictwa Kołaczyce.  Jest to jeden z nielicznych wodospadów skalnych objętych ochroną prawną na terenie województwa podkarpackiego.

Informacja: Ścieżkę warto odwiedzać przez cały rok. Z uwagi na, to że główną jej atrakcją jest wodospad, w którym ilość przepływającej wody jest zmienna, warto wybrać się w okresie wiosennych roztopów. Wiosną również będziemy mieli szansę podziwiać ciekawe rośliny runa leśnego. Więcej informacji na temat ścieżki można znaleźć na stronie Zespołu Parków Krajobrazowych w Krośnie www.parkikrosno.pl. 

 

Fot. M.Pociask, K.Hulinka

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo