Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Województwo Podkarpackie

Województwo podkarpackie, które jest położone w południowo wschodniej Polsce to jedno z najbardziej wysuniętych na wschód regionów Unii Europejskiej. Podkarpackie graniczy z takimi państwami, jak Ukraina i Słowacją oraz województwami - małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim. Województwo to jest regionem o bogatej historii, niezwykle cennym przyrodniczo, a także pełnym wspaniałych zabytków.

 

Stolica województwa: Rzeszów
Powierzchnia: 17 846 km² (5,7 % obszaru Polski)
Ludność: ok. 2 097 tys. osób (5,5 % ludności kraju)
Długość granic: 906 km, w tym:

 • 131 km ze Słowacją,
 • 235 km z Ukrainą (wschodnia granica Unii Europejskiej)
 • 177 km z województwem małopolskim,
 • 282 km z województwem lubelskim,
 • 81 km z województwem świętokrzyskim.


Zgodnie z powszechnie przyjętym podziałem fizycznogeograficznym ustalonym przez prof. Jerzego Kondrackiego, prawie cały obszar województwa znajduje się w prowincji Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym. Prowincja ta dzieli się na dwie podprowincje: Podkarpacie Północne oraz Zewnętrzne Karpaty Zachodnie. W skład Podkarpacia Północnego wchodzi makroregion o nazwie Kotlina Sandomierska, a z kolei w skład podprowincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie wchodzą makroregiony Pogórze Środkowobeskidzkie oraz Beskidy Środkowe (obszar Beskidu Niskiego). Wschodni skrawek regionu należy do prowincji Karpaty Wschodnie z Podkarpaciem Wschodnim dzieląc się znów na dwie podprowincje: Beskidy Wschodnie (są to Bieszczady oraz Góry Sanocko - Turczańskie)  oraz  Podkarpacie Wschodnie (niewielki fragment makroregionu Płaskowyż Sańsko - Dniestrzański na południe od Przemyśla). Północny skrawek województwa leży w prowincji Wyżyny Polskie, w skład której wchodzi podprowincja Wyżyna Lubelsko-Lwowska. Częścią tej ostatniej w województwie podkarpackim jest fragment makroregionu Roztocze (Roztocze Południowe i część Roztocza Środkowego). Makroregiony dzielą się na mezoregiony, które zostały zaznaczone na mapie.

 

W dużym uproszczeniu teren województwa podkarpackiego dzieli się na fragment Roztocza, Kotlinę Sandomierską oraz Karpaty. Beskid Niski i pasma Pogórzy należą do Karpat Zachodnich, a Bieszczady i Góry Sanocko - Turczańskie to część Karpat Wschodnich. Podział fizycznogeograficzny nie zawsze zgadza się z geobotanicznym. Najbardziej istotną różnicą w województwie podkarpackim jest lokalizacja Pogórza Przemyskiego. Według Kondrackiego Pogórze Przemyskie należy do Karpat Zachodnich, a zdaniem Szafera do Karpat Wschodnich. Granica Pogórza Przemyskiego u Szafera sięga dalej na południe niż u Kondrackiego.

 

 

                               

 

    

 

   

 Widok z Lutowisk, fot. M. Jedynak

   

Bieszczadzki szczyt Opołonek jest najdalej wysuniętym na południe punktem Polski – 49°00'09"N, 22°50'52"E. Najrzadziej zaludnioną gminą w Polsce są Lutowiska (4,5 osoby na km²). Bieszczadzki szczyt Tarnica (1336 m n.p.m.) to najwyżej położony punkt regionu. Najniżej położone miejsce województwa znajduje się w Chwałowicach w gminie Radomyśl nad Sanem (138 m n.p m.).

 

Najwyższe szczyty poszczególnych pasm regionu:

 • Bieszczady – Tarnica 1346 m n.p.m. (najwyższy szczyt w województwie)
 • Beskid Niski – Wątkowa (846 m n.p.m.)
 • Góry Sanocko-Turczańskie – Jaworniki (910 m n.p.m.)
 • Pogórze Dynowskie – Sucha Góra (591 m n.p.m.)
 • Pogórze Strzyżowskie – Bardo (534 m n.p.m.)
 • Pogórze Przemyskie – Kopystańka (541m n.p.m.)
 • Roztocze – Długi Goraj (391,5 m n.p.m.)

 

Kopystanka, fot....
Tarnica, fot. M.Jedynak
Wątkowa, fot. M.Pociask

 

Najdłuższe rzeki:

 • San (443,4 km) – prawy dopływ Wisły
 • Wisłok (220 km) – lewy dopływ Sanu
 • Wisłoka (164 km) – prawy dopływ Wisły
 • Tanew (113 km, w woj. podkarpackim 36,2 km) – prawy dopływ Sanu
 • Łęg (81,6 km) - prawy dopływ Wisły
 • Ropa (78,7 km, w woj. podkarpackim 22,3 km) – lewy dopływ Wisłoki
 • Jasiołka (76 km) - prawy dopływ Wisłoki
 • Wiar (70,4 km, w woj. podkarpackim 59,1 km) - lewy dopływ Sanu

 

San, fot. M.Pociask
Wisłoka w Kotani, fot....
Wiar, fot. M.Sebastianka


Największe jeziora:

 • Zalew Soliński (pow. 2200 ha)
 • Zalew Myczkowski (pow. 200 ha)
 • Zalew „Maziarnia” w Wilczej Woli (pow. 160 ha)
 • Zalew w Sieniawie (pow.130 ha)

 

Zalew Soliński, fot....
Zalew w Wilczej Woli,...
Zalew Myczkowiecki, fot....

 

 PRZYRODA PODKARPACKA W LICZBACH

 • 44% powierchni chronionych 
 • 2 parki narodowe 
 • 1 Międzynarodowy Rezerwat Biosfery
 • 3 Leśne Kompleksy Promocyjne 
 • 10 parków krajobrazowych 
 • 96 rezerwatów przyrody 
 • 13 obszarów chronionego krajobrazu 
 • 4. miejsce w kraji pod względem odsetka pow. chronionych 
 • 37% terenów zalesionych 

 

  

Panorama bieszczadzka, fot. M.Jedynak

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo